Zaloguj się

Zarządzanie logistyczno-marketingowe gospodarstwami agroturystycznymi w powiecie gnieźnieńskim

Zarządzanie logistyczno-marketingowe jest wyrazem integracji logistyki, jako koncepcji zarządzania zorientowanej na przepływy i marketing. Obie wspomniane koncepcje zarządzania weryfikowane są na rynku, determinując strategię działania przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrzenia i zbytu.

"Marketing obejmuje w tym ujęciu całokształt czynności i  instrumentów, których bezpośrednim celem jest rozpoznanie, określenie i kreowanie potencjałów rynkowych efektów i sukcesów przedsiębiorstwa. Logistyka skupia się natomiast na kreowaniu i wykorzystaniu potencjałów efektywności i sukcesów przedsiębiorstwa, zorientowanej na wzrost świadczeń na rzecz klientów".
Zarządzanie logistyczno-marketingowe daje możliwości efektywnego wykorzystania potencjału i zdolności firmy. Dla osiągnięcia najwyższego poziomu zaspokojenia potrzeb i zadowolenia klientów wykorzystuje instrumenty marketingu-mix (produkt, cena, promocja, dystrybucja) i logistyki-mix (transport, magazynowanie, kształtowanie zapasów, pakowanie, realizacja zamówień, proces obsługi).

Efekty zarządzania logistyczno-marketingowego można ująć w formule "4C" i "7W", co prezentuje rys. 2. Działalność agroturystyczna - rozumiana jako świadczenie usług turystycznych przez rolników w ich gospodarstwach rolnych może być również zarządzana z wykorzystaniem instrumentów marketingu-mix i logistyki-mix.
Właściciele gospodarstw agroturystycznych w powiecie gnieźnieńskim z powodzeniem, lecz niejednokrotnie bezwiednie zarządzają swoim rodzinnym przedsięwzięciem w ramach strategii logistyczno-marketingowej. Dbając o to, by oferowany produkt agroturystyczny był właściwy i zaspokajał potrzeby klientów, stosują strategie produktu. Produkt turystyczny, w tym i agroturystyczny, należy rozpatrywać na 3 poziomach:
1. produkt podstawowy - będący usługą dającą korzyści podstawowe, której celem jest zaspokojenie określonych potrzeb konsumentów
2. produkt rzeczywisty - będący konkretną ofertą sprzedaży
3. produkt wzbogacony – obejmujący wszystkie formy dodatkowych korzyści, które producenci mogą wbudować w produkt rzeczywisty, by zwiększyć atrakcyjność oferty.

Rdzeniem produktu agroturystycznego, tworzonego przez gospodarstwa agroturystyczne powiatu gnieźnieńskiego jest dostarczenie satysfakcji z wypoczynku na wsi, poprzez zapewnienie ciszy, spokoju, kontaktu z przyrodą i folklorem. Tak zbudowany produkt podstawowy w dużej mierze zaspokaja oczekiwania gości. Gospodarstwa agroturystyczne funkcjonujące na terenie powiatu gnieźnieńskiego przy konstruowaniu produktu podstawowego wykorzystują naturalne korzyści wynikające z bliskości lasów i jezior. Wszystkie gospodarstwa zlokalizowane są w odległości nie większej niż 10 km od lasu, a tylko 23% z nich usytuowanych jest w odległości powyżej 5 km od jeziora.
Przeznaczony do kupna produkt rzeczywisty, obejmuje podstawowe usługi z określonym minimum oczekiwań gości, które muszą być spełnione. Są to m.in.: usługi noclegowe, żywieniowe, usługi związane z rekreacją bierną i aktywną. Agroturystyczną bazę noclegową w powiecie gnieźnieńskim stanowią głównie pokoje gościnne (57,0%) i domy wakacyjne (31,0%). Znacznie rzadziej wykorzystywane są pokoje sezonowe (8,0%) i mieszkania wakacyjne (4,0%). Większość gospodarstw umożliwia korzystanie najczęściej ze wspólnej dla gości kuchni i łazienki. Niestety usługi noclegowe na poziomie bardzo dobrym, w ocenie gości, świadczy zaledwie 57,1% gospodarstw agroturystycznych w powiecie gnieźnieńskim.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2003.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 17 grudzień 2007 15:06
Zaloguj się by skomentować