Zaloguj się

Badania w locie zmodernizowanych śmigłowców

Na przestrzeni lat ukształtowały się zasadnicze kierunki zainteresowań i działalności Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, pozwalające realizować jego misję w Siłach Zbrojnych RP. Wieloletnia specjalizacja zespołów umożliwiła podejmowanie tematów badawczych, które niewątpliwie wspomagały i nadal wspomagają polskie lotnictwo oraz gospodarkę narodową.
Od początku swojej działalności Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych specjalizuje się w badaniach w locie statków powietrznych (SP), całego wyposażenia SP i ich modyfikacji. Badania te miały i mają rangę badań certyfikacyjnych (państwowych), których głównym celem jest ocena zgodności statku powietrznego z określonymi normami, przepisami i Założeniami TaktycznoTechnicznymi.
Badania nowego sprzętu lotniczego przeprowadza się przed wprowadzeniem go do produkcji i eksploatacji. W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych prowadzone były badania funkcjonalne wyposażenia zabudowanego na śmigłowcach oraz badania mające na celu określenie własności lotnych i osiągów śmigłowców. Przeprowadzono szereg lotów próbnych, które wykonano zgodnie z opracowaną metodyką uwzględniającą przepisy JAR 29. Parametry lotu i sterowania śmigłowców zapisywane były podczas wykonywania lotów próbnych doświadczalnych za pomocą aparatury pomiarowo-rejestrującej. Ich późniejsza analiza pozwoliła na ocenę stateczności statycznej podłużnej i kierunkowej, stateczności dynamicznej, sterowności i manewrowości oraz osiągów zmodernizowanych śmigłowców Mi-17-1V i W-3PL.
FLIGHT TESTS OF MODERNISED HELICOPTERS
Over decades the most essential lines of interest and activity of ITWL (Air Force
Institute of Technology) have been formed, which provides for the successful performance of the ITWL’s mission in the Armed Forces of the Republic of Poland.
The many years’ specialisation of research teams has allowed them to take up research/testing activities that undoubtedly keep supporting the Polish aviation and national economy.
Since the very beginning of their activity Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych -
ITWL (Air Force Institute of Technology) have been intended to perform flight tests of the aircraft, the whole of the equipment, and modifications/upgrades thereof. (...)

Artykuł zawiera 23726 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Zaloguj się by skomentować