Zaloguj się

3D w przedsiębiorstwach produkcyjnych z rejonu Podbeskidzia

Postęp techniczny, rozwój systemów informatycznych spowodował duże zmiany na rynku sprzedaży wyrobów i usług. W ramach wciąż rosnących wymagań klientów konieczna staje się indywidualizacja ofert, które muszą być dopasowane do zmieniających się wymagań odbiorców. Wymusza to zwłaszcza wśród producentów podjecie działań, które pozwolą na skrócenie do minimum czasu i kosztów projektowania procesów produkcyjnych. Kluczem w rozwoju innowacyjnej produkcji jest umiejętność zastosowania podczas projektowania nowoczesnych technologii informatycznych, czego przykładem może być rozwój techniki laserowej tj. skanerów 3D.
Technologia skanowania 3D
Technologie skanowania 3D wykorzystuje się w różnych dziedzinach począwszy od zastosowania przemysłowego po życie codzienne. Pozwala ona na odwzorowanie obiektu w wirtualnej rzeczywistości tj. w komputerze przy zachowaniu jego kształtu, wymiarów czy kolorystyki. Wynikiem pomiaru jest kompletny cyfrowy model, który może być później edytowany i przetwarzany przez programy
CAD/CAM, programy do prototypowania, wizualizacji czy animacji komputerowej. Dużym atutem tej technologii jest przede wszystkim oszczędność czasu, materiału i redukcja kosztów. Obecnie nie tylko firmy produkcyjne czy usługowe wykorzystują tę technologie, ale również uczelnie wyższe kształcące inżynierów są w posiadaniu skanerów 3D.
Za pomocą skanerów 3D można skanować obiekty o różnej wielkości, w tym takie, których rozmiary osiągają nawet kilkanaście milimetrów. Do głównych korzyści związanych ze skanowaniem 3D można zaliczyć2:
• szybkie zebranie niezbędnych danych nawet bardzo skomplikowanych wyrobów/detali, • skrócenie cyklu produkcyjnego, • zwiększenie wydajności wytwarzania, • poprawę jakości finalnego produktu, • odzwierciedlenie wszelkich zmian wykonanych bezpośrednio na linii produkcyjnej.
Oparty na technice laserowej skaner 3D służy do wykonywania pomiarów, ekspertyz oraz dokumentacji. Stanowi najbardziej wydajną metodę gromadzenia trójwymiarowej dokumentacji. Pozwala na wyeliminowanie dotychczas stosowanych sposobów gromadzenia danych np. za pomocą taśm mierniczych, dalmierzy, aparatów fotograficznych. Skaner laserowy 3D w ciągu kilku minut jest w stanie stworzyć szczegółowy, trójwymiarowy model skanowanego obiektu, bez względu na jego stopień skomplikowania. Bezpośrednim efektem skanowania jest tzw. „chmura punktów”(tj. zbiór wielu milionów punktów), stanowiących dokładny model 3D skanowanego obiektu. (...)
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe