Zaloguj się

Certyfikacja i akredytacja - narzędzia doskonalące zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

Polecamy! Certyfikacja i akredytacja - narzędzia doskonalące zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

Jakość definiowana jest jako ogół cech i właściwości wyrobu decydujących o zdolności wyrobu do zaspokajania stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb [PN-EN 2840/93]. Zauważyć jednak należy, że jakość nie odnosi się wyłącznie do produktu czy wyrobu - jakość wyrobu jest niejako punktem wyjścia do kształtowania się pojęcia jakości. Po takim właśnie rozumieniu tego pojęcia w latach 50-tych XX wieku ewoluuje ono, aby w być postrzegane jako jakość przedsiębiorstwa jako całości (w latach 80-tych XX wieku), aby następnie być związanym z satysfakcją klienta (lata 90-te XX wieku).

Ostatecznie pojęcie jakości postrzegane jest jako dbałość o klienta zarówno w czasie teraźniejszym, przejawiające się dbałością o jakość dostarczanych towarów i usług, jak i w czasie przyszłym, co polega na przewidywaniu przyszłych potrzeb oraz oczekiwań klienta i wychodzeniu im naprzeciw (rok 2000).
Problem zachowania standardów jakości oraz utrzymanie wysokiej jakości powtarzalnych działań są ważne szczególnie dla sektora ochrony zdrowia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, a jednocześnie w celu pomocy poszczególnym podmiotom świadczących usługi zdrowotne powołano szereg instytucji kontrolnych, nadzorujących czy wspomagających. Podmioty ochrony zdrowia samodzielnie dokonują wyboru wytycznych oraz standardów udzielanych przez nie świadczeń. Niektóre z nich kierują się normami, u podstaw których leżą normy z rodziny ISO, inne kierują się zasadami akredytacji opracowanymi przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jeszcze inne stosują obydwa systemy jednocześnie. Pamiętać należy, że każdy system służy stworzeniu i utrzymaniu standardów związanych z jakością świadczonych usług.

Standardy jakości w oparciu o rodzinę norm ISO
System zarządzania jakością jest w rzeczywistości systemem zarządzania organizacją, metodą zarządzania przez cele. Punktem wyjścia są potrzeby, wymagania i oczekiwania klientów oraz wymagania przepisów prawnych. Na tej podstawie określa się politykę jakości oraz cele jakości. Osiągnięcie wyznaczonych celów jest traktowane jako punkt wyjścia do wyznaczania kolejnych, wyższych celów, do doskonalenia procesów systemu i firmy. Niezbędne jest określenie relacji między procesami, pozwalające na usunięcie możliwych luk, optymalizację współdziałania poszczególnych procesów i dążenie do osiągnięcia doskonałości w działalności całego przedsiębiorstwa.
Systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia są wdrażane i utrzymywane w celu: podnoszenia jakości i bezpieczeństwa opieki, a także poprawy efektywności oraz skuteczności świadczonych usług zdrowotnych. Rosnącą popularność certyfikatów potwierdzających spełnianie standardów zgodnych z normą ISO wśród jednostek ochrony zdrowia obrazują rysunki 1 i 2.

Artykuł zawiera 17100 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w wtorek, 22 sierpień 2017 13:25
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe