Zaloguj się

Przywództwo i jego rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa logistycznego - ujęcie teoretyczne

Polecamy! Przywództwo i jego rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa logistycznego - ujęcie teoretyczne

Odpowiednie zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym i relacjami pracowniczymi dokonuje się poprzez odpowiednie przywództwo. Stąd też zapotrzebowanie na przywódców w firmach logistycznych ciągle wzrasta. Przywódcy są niezastąpieni nie tylko w motywowaniu i inspirowaniu pracowników, lecz również w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Obecność skutecznych przywódców w każdej organizacji ma istotny wpływ na efektywność pracy zespołów pracowniczych.

Głównym problemem badawczym artykułu pozostaje kwestia odpowiedniego oddziaływania przywódcy na firmę i jej pracowników w warunkach codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego. Założono, iż obecność przywódców w każdej organizacji ma istotny wpływ na efektywność pracy zespołów pracowniczych. W artykule przedstawiono zatem istotę przywództwa, jego rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz główne teorie będące jego podstawą. Teorie dotyczące przywództwa zostały podzielone na tradycyjne oraz nowoczesne, tak aby ukazać ewolucję istoty przywództwa oraz jego znaczenia dla organizacji. Następnie scharakteryzowano rodzaje przywództwa, jego różne poziomy w zależności od struktury organizacji oraz wpływ, jaki może mieć przywódca na swoje otoczenie. W tym celu scharakteryzowane zostały najważniejsze kompetencje niezbędne przywódcom oraz sposoby ich oddziaływania na organizację i pracowników.

Istota przywództwa
Rozwój przemysłowy, gospodarczy oraz społeczny zmienił przez ostatnie dekady system funkcjonowania organizacji. Dostosowywanie się do zmieniającej się rzeczywistości zaczęło wymagać wdrażania lepszych sposobów uczenia się organizacji, elastyczności działania oraz wprowadzania różnorodności i innowacyjności. Aby organizacje były w stanie dotrzymać kroku dynamicznemu otoczeniu potrzebna im była umiejętność stwarzania wizji przyszłości, dzięki której potrafiłyby efektywnie oddziaływać na swoich pracowników. Dlatego też jedną z najważniejszych umiejętności niezbędnych współczesnym organizacjom jest umiejętność przywódcza. Zaczęto stawiać pytania dotyczące tego: kim jest przywódca, czy zwykły kierownik może stać się przywódcą, jaka jest rola przywódców w organizacjach oraz w czym tkwi różnica pomiędzy zwykłym kierowaniem a przewodzeniem?
Literatura przedmiotu podaje, że zarządzanie w organizacji odbywa się za pośrednictwem kierowników, którzy wyróżnieni są na podstawie rodzaju wykonywanych zadań, miejsca w strukturze i umiejętności organizacyjnych, a przedmiotem ich działania - kierowania są grupy pracowników lub sam pracownik. Do tego dochodzą wszystkie relacje pomiędzy grupą a kierownikiem, które mogą być formalne lub nieformalne i dają kierownikowi uprawnienia do planowania pracy podwładnym, organizowania jej i kontrolowania. Kierownik więc zarządza pracownikami, a dobre zarządzanie wprowadza porządek i konsekwencję dzięki opracowaniu formalnych planów, zaprojektowaniu sztywnych struktur organizacyjnych i monitorowaniu wyników z planami. W momencie, gdy kierownik potrafi w swojej pracy również umiejętnie wpływać na relacje międzyludzkie, można nazwać go przywódcą. W literaturze przedmiotu znaleźć można informację, iż pojęcie przewodzenia często przeciwstawia się kierowaniu, gdyż kierowanie to zrobienie czegoś poprzez innych, a przywództwo to skłonienie innych, aby sami chcieli to zrobić. Kierowanie ma na celu wzrost produktywności pracowników i organizacji, stabilizację otoczenia i płynny przebieg działań. Przywództwo natomiast wyznacza kierunek działań, tworzy wizję przyszłości, niezbędne jest w czasach zmian, jest katalizatorem rozwoju, gdyż inspiruje ludzi do pokonywania przeszkód.

 

Artykuł zawiera 44280 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 20 sierpień 2019 13:20
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe