logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Wykorzystanie marketingu terytorialnego w zarządzaniu miastem

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Miasto jest przestrzenią, w której zachodzą rozmaite, wyjątkowo skomplikowane procesy społeczne, gospodarcze i przestrzenno - przyrodnicze. Cechą charakterystyczną miasta jest to, że składa się ono z poszczególnych części składowych, które są swoistymi podsystemami. W ten sposób można wyróżnić: system transportowy, komunikacyjny, produkcyjny, handlowy, organizacyjny. Złożoność miast przekłada się bezpośrednio na złożoność procesu zarządzania. Wobec powyższego w procesie zarządzania miastem kluczową sprawą jest integracja poszczególnych podsystemów w zakresie planowania przestrzennego, transportu i rozmieszczenia funkcjonalnego.
Występujący w mieście skomplikowany system powiązań i korelacji powoduje ponadto, że zarządzanie miastem powinno odbywać się w sposób jasny, klarowny i kompleksowy.
szczególnie ważne należy uznać budżet oraz strategie rozwoju miasta, których tworzenie jest konieczne po to, aby nie doprowadzić do regresu bądź stagnacji rozwoju miasta. Niezwykle istotnym instrumentem wykorzystywanym w zarządzaniu miastem jest posługiwanie się marketingiem miasta.
Istota marketingu terytorialnego
Marketing terytorialny w Polsce jest dziedziną stosunkowo nową, o czym świadczy wzrastająca, choć wciąż niezbyt duża liczba publikacji dotycząca tego tematu. Stosowane w praktyce działania marketingowe stają się również coraz bardziej powszechne. Marketing w odniesieniu do jednostek przestrzennych ciągle się rozwija. Potwierdzają to liczne definicje marketingu terytorialnego, stworzone przy okazji poszukiwania i określania zasad marketingu wobec jednostek osadWarunkiem sprawnego funkcjonowa- niczych na podstawie marketingu przednia miasta jako całości jest względna rów- siębiorstwa. nowaga poszczególnych jego elementów, Biorąc pod uwagę różne definicje marktóre z zasady rozwijają się nierównomiernie, co powoduje sprzeczności i na- ketingu terytorialnego prezentowane pięcia wewnętrzne. Nie jest możliwe w literaturze [1,2] pojęcie marketing teosiągnięcie stałej równowagi wewnątrz rytorialny możemy określić jako rynkową systemu, jedynie można mówić o równo- koncepcję zarządzania jednostką osadniwadze przejściowej, po której z reguły na- czą, mającą za zadanie przede wszystkim stępują napięcia [6]. Niwelowaniem zakłó- dążenie do zaspokajania potrzeb i praceń w funk cjo no wa niu jed nost ki gnień mieszkańców. (...)

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Greencarrier otwiera nowy oddział w Distribution Park Sosnowiec

Greencarrier otwiera nowy oddział w Distribution Park Sosnowiec

Firma Greencarrier Freight Services Poland, skandynawski spedytor i logistyk, podpisał umowę na wynajem powierzchni magazynowo-biurowej...

Statki w polskich portach zasilane z lądu - bezpiecznie i…

Statki w polskich portach zasilane z lądu - bezpiecznie i ekologicznie

W polskich portach mogą wkrótce pojawić się przyjazne dla środowiska systemy do zasilania statków energią...

Projekty dla administracji publicznej na konferencji Państwo 2.0

Projekty dla administracji publicznej na konferencji Państwo 2.0

Podczas VIII Konferencji Państwo 2.0, która odbędzie się 22-23 lutego 2018 r. w Warszawie, zostaną...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj