logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Analiza infrastruktury transportowej w polsce - wyniki badań

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
Infrastruktura transportowa jest kategorią ekonomiczną związaną z rozwojem gospodarczym. Jest to pojęcie złożone i wielowymiarowe. Kategoria ta ze względu na swoją złożoność może być scharakteryzowana i określana za pomocą wielu czynników. Celem artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania województw Polski ze względu na infrastrukturę transportową w ujęciu taksonomicznym. Do analizy wykorzystano wybrane wskaźniki struktury. Przy wyborze wskaźników kierowano się kryterium merytorycznym i statystycznym. Badanie przeprowadzono dla 2002 i 2009 roku. Analiza numeryczna została przeprowadzona przy użyciu programu Statistica 8.0. Dzięki wykorzystaniu odpowiedniej procedury uzyskano wyniki, które umożliwiły sklasyfikowanie badanych województw w aspekcie infrastruktury transportowej w formie drzewa skupień. Wyodrębniono grupy województw podobnych do siebie ze względu na dobrane wskaźniki, które umożliwiły określenie stopnia zróżnicowanie badanej infrastruktury transportowej.
ANALYSIS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN POLAND - RESEARCH RESULTS
Transport infrastructure is an economic category connected with the economic development. It is too complex and multidimensional concept. This category due to its complexity can be characterized and defined by means of various factors. The aim of the article is an analysis of the spatial differentiation of provinces in Poland regarding the transport infrastructure in a taxonomic approach. For the analysis there have been selected some structure indexes. While choosing the indexes the merits an the statistical criterion was taken into consideration. The research period were the years 2002 and 2009.
The numerical analysis was conducted with the application of Statistica 8.0 software.
Thanks to the application of the right procedure the obtained results allowed to classify the researched provinces in the aspect of the transport infrastructure in a form of data tree.
There have been selected the groups of provinces similar to each other with regard to the indexes which allowed to define the rate of differentiation of the given transport infrastructure. (...)

Artykuł zawiera 31883 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

GEFCO otwiera magazyn dedykowany dla branży medycznej

GEFCO otwiera magazyn dedykowany dla branży medycznej

Firma GEFCO otworzyła swój trzeci magazyn z kontrolowaną temperaturą dedykowany dla branży medycznej. Obiekt znajduje...

Grupa PKP CARGO ubiega się o dofinansowanie projektów intermodalnych

Grupa PKP CARGO ubiega się o dofinansowanie projektów intermodalnych

Dwie spółki z Grupy PKP CARGO wystąpiły o dofinansowanie projektów intermodalnych ze środków unijnych. Przedmiotem...

Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

 Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

W ubiegłym roku zawirowań na rynku IT było wiele. Stagnacja w przetargach na informatyzację instytucji...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj