logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

RegiónÁlny manaŽment- nÁstroj pre rozvoj dopravy

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Doprava patrí k základným odvetviam s charakterom služby, ktoré výrazne ovplyvňujú sociálno-ekonomický rozvoj a rast životnej úrovne obyvateľstva. Konkurenčná schopnosť poskytovanej služby v doprave rastie so záujmom o ponúkané služby, ktoré sú orientované na naplnenie základných cieľov zákazníkov (na bezpečnosť, rýchlosť, kvalitu, spoľahlivosť, ale aj ekonomickú prijateľnosť). Príspevok sa zaoberá problematikou možnosti využitia vhodných metód aplikácie, ktoré umožňujú dosiahnuť najlepších kvantifikáciu ďalšie požiadavky zákazníkov v oblasti dopravy, tiež prispieť k realizácii strategických cieľov a rozvoja a zlepšenie rozhodovania o ďalšom vývoji v regióne.
REGIONAL MANAGEMENT - TOOL FOR TRANSPORT DEVELOPMET
Transport is part of fundamental sector with service character that noticeably influences of social-economical development and growth of population standard of living.
Competitive ability of provided service in transport growth with interest in offered services that are oriented to fulfilment of fundamental customer goals (to safety, speed, quality, reliability and also economical acceptability). The article deals with problems of possible application of appropriate methods of application that allow to reach the best quantification of next customer requirements in transport, also contribute to realization of strategic objectives and development and improve decision making concerning next trends in region.
1. ÚVOD
Určitú formu spoločenskej aktivity a hospodárskej činnosti predstavuje doprava, ktorá spočíva v premiestňovaní hmotných predmetov a osôb (t.j. priama súvislosť s migráciou) v najrôznejších súvislostiach (objemových, časových alebo priestorových) za využitia rôznych dopravných prostriedkov a technológií po dopravnej ceste. (...)

Artykuł zawiera 17673 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Druk 3D zmienia przemysł

Druk 3D zmienia przemysł

Naukowcy z Singapore University of Technology and Design ogłosili właśnie, że opracowali nowy materiał, który...

Fracht FWO Polska w nowej siedzibie

Fracht FWO Polska w nowej siedzibie

Fracht FWO Polska - globalny operator logistyczny dla przemysłu, specjalizujący się w spedycji drogowej, lotniczej,...

Po raz pierwszy tytuł Mistrza Kadry BHP zdobywa kobieta

Po raz pierwszy tytuł Mistrza Kadry BHP zdobywa kobieta

Test pierwszego etapu wypełniło blisko 800 osób, z których pięćdziesiąt najlepszych przystąpiło do etapu finałowego....

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj