Zaloguj się

Porty morskie jako ogniwo łańcucha logistycznego w motoryzacji

Przemysł samochodowy, podobnie jak inne dziedziny gospodarki, posiada swoją specyfikę. Pojazdy samochodowe to obiekty techniczne o znacznym stopniu skomplikowania, i nie chodzi tu tylko o złożoność pod względem ich budowy konstrukcyjnej i materiałowej. Posiadają także bogate wyposażenie w wysokiej klasy systemy komputerowe informujące kierowcę o stanie pojazdu, drogi (trasy) po której jedzie, pogody itp.
Specyfika tego rodzaju przemysłu wymaga zaangażowania wielu specjalistów z różnych dziedzin aby przyczynić się do odniesienia sukcesu na konkurencyjnym rynku samochodowym. Jedną z tych dziedzin jest logistyka. Wspomaga ona procesy realizacji zadań na każdym etapie cyklu życia produktu (fazy stanu obiektu technicznego) od projektowania, poprzez produkcję, eksploatację i wycofanie z eksploatacji.
Wysoki poziom techniki umożliwia globalizację działań, a konieczność minimalizacji kosztów wymusza na producentach poszukiwanie miejsc lokalizacji zakładów produkcyjnych o niższych jednostkowych kosztach wytwarzania wyrobu (lub jego części składowych). Dlatego też obiekt o tak dużym stopniu złożoności jakim jest samochód (osobowy lub ciężarowy) powstaje w wyniku skoordynowanej współpracy firm mających swe siedziby na obszarze całego świata.
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z realizacją zadań w ramach łańcucha logistycznego w motoryzacji ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich jako jednego z ogniw tego łańcucha. Łańcuch logistyczny definiowany jest jako „taki łańcuch magazynowo-transportowy, który przy wsparciu informatycznym, stanowi technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych na trasach przewozu towarów, a także organizacyjne i finansowe skoordynowanie operacji logistycznych, w tym procesów zamówień i polityki zapasów”
[1]. Aby skoordynować przepływy dóbr, informacji, środków finansowych z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji ( do klienta) należy traktować łańcuch logistyczny jako proces dynamiczny, składający się z sumy wielu procesów cząstkowych. W przemyśle motoryzacyjnym jest on bardzo rozbudowany i można wyodrębnić w nim poszczególne składowe (cząstkowe) łańcuchy logistyczne.
Podział ten wynika z zakresu obszaru przepływów materialnych i informacyjnych jaki jest rozpatrywany w ramach cyklu życia produktu. W przypadku samochodów osobowych, które są głównym obiektem zainteresowania w tym artykule, bardziej rozbudowany jest on na etapie produkcji tego wyrobu (liczni dostawcy różnorodnych materiałów i części lub podzespołów). (...)
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe