Zaloguj się

Problemy bezpieczeństwa ruchu kołowych pojazdów specjalnych

Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych z bezpieczeństwem wojskowych pojazdów kołowych. W treści artykułu przeprowadzono analizę literaturową badań prowadzonych z udziałem kołowych pojazdów wojskowych. Podstawą do prowadzonych analiz są zawarte w treściach publikacji wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych. Poruszane zagadnienia mają ścisły związek z bezpieczeństwem pojazdów stąd też tytuł artykułu.
Rezultaty analizy mogą być przydatne dla Sił Zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego. Efekty wymierne obejmują zwiększenie bezpieczeństwa pojazdu i związane z tym obniżenie ryzyka wypadków drogowych, obniżenie kosztów budowy aplikacji wojskowych pojazdów kołowych, obniżenie kosztów wykonywania ewentualnych zmian w pojazdach seryjnych oraz pozyskanie dla potrzeb Wojska Polskiego optymalnych konstrukcji pod względem bezpieczeństwa.
1. WSTĘP
W chwili obecnej rozwój sił zbrojnych w krajach członkowskich NATO oraz w
Europie, a co za tym idzie, rodzaj używanego sprzętu i jego właściwości trakcyjne, uzależnione są głównie od rodzaju konfliktu, w który angażują się poszczególne armie. Na dzień dzisiejszy, większość działań o charakterze militarnym stanowią misje stabilizacyjne oraz działania, w których jedna ze stron zwalcza drugą, stosując wszystkie dostępne środki i metody. Niestety różnorakie formy terroryzmu niezważające na humanitaryzm czy prawo wojenne coraz częściej atakują. Budowanie różnych wersji pojazdów, nie tylko wojskowych, na podwoziu bazowym jest powszechnie stosowaną praktyką.
Opracowywanie przez producentów nowych konstrukcji pojazdów kołowych wiąże się z koniecznością badań nad bezpieczeństwem ruchu. W celu ich uniknięcia zwykle wykonuje się, zarówno bardzo kosztowne jak i niebezpieczne dla ludzi, badania na pojazdach prototypowych. Tworzenie nowych konstrukcji pojazdów nie powinno wiązać się z pogorszeniem ich bezpieczeństwa. Szczególne niebezpieczeństwo dla załogi wiąże się z przewróceniem samochodu na bok. Pojazdy o nietypowej konstrukcji, o wysoko
położonym środku masy, są szczególnie podatne na takie wypadki. Podczas budowania wersji odmiennych od bazowych, lub modernizacji pojazdów, wprowadzane są zmiany konstrukcyjne i eksploatacyjne wpływające na kierowalność i stateczność. Niestety często potrzeby wojskowych działań operacyjnych wymuszają budowę pojazdów pod presją czasu. (...)
Zaloguj się by skomentować