Zaloguj się

Społeczne aspekty diagnozy stanu zarządzania logistycznego miejską infrastrukturą transportową

Polecamy! Społeczne aspekty diagnozy stanu zarządzania logistycznego miejską infrastrukturą transportową

Autorzy publikacji związanych z problematyką transportową miast zwracają uwagę na znaczenie warstwy technologicznej i ekonomicznej procesów transportowych w mieście często pomijając lub traktując nie dość uważnie perspektywy społeczne rozwiązań w tym zakresie. Stosowane modele zarządzania transportem miejskim organizują sprawy infrastrukturalne logistyki miejskiej tworząc swoistego rodzaju pułapkę, w którą można wpaść, dyskutując o dostępności komunikacyjnej miast z całkowitym lub częściowym pominięciem wymiaru społecznego tych działań.


Niniejszy artykuł jest próbą wskazania związków właściwego rozpoznania sytuacji logistycznej miasta z jakością życia mieszkańców. Przedstawiona analiza wsparta została prezentacją wyników badań przeprowadzonych przez autorów artykułu.

Logistyka miejska a jakość życia w mieście
Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących egzystencję i rozwój miast. Jakość miasta w obszarze związanym z logistyką miejską w naturalny sposób wpływa na jakość i poziom życia jego mieszkańców. Przyjmuje się, że jakość życia w mieście jest ostateczną miarą rozwoju miasta. Zgodnie z przyjętymi zasadami zarządzania, które mówią, że nie można dobrze zarządzać bez przyjęcia określonych miar - jakość życia mieszkańców miast musi być mierzona ściśle określonymi parametrami. Najczęściej są tutaj stosowane miary obiektywne. Taką miarą może zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju.

Zarządcy miast czasem posługują się danymi subiektywnymi, pochodzącymi z badań opinii mieszkańców. Dopiero takie pełne podejście do problematyki pomiaru jakości życia w mieście może wskazać kierunki działań, których zwykłe systemy monitorowania nie są w stanie pokazać.
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat udział transportu samochodowego w przewozach miejskich wzrósł trzykrotnie mimo, iż w tym samym czasie rozwój infrastruktury drogowej był znacznie wolniejszy. Gwałtownie rośnie w związku z tym w miastach kongestia transportowa. W transporcie kongestia zwykle odnosi się do nadmiernej liczby pojazdów korzystających z infrastruktury drogowej w określonym czasie w wyniku prędkości, które są mniejsze, a często znacznie mniejsze niż normalnie. Kongestia oznacza często zatrzymania w ruchu pojazdów lub tzw. "ruch stop-and-go". Aby przywrócić w Bielsku-Białej podobne proporcje między powierzchnią ulic a liczbą samochodów, jakie rejestrowane były w mieście na początku lat 80-tych, należałoby wybudować w granicach aglomeracji około 100 km dwupasmowych jezdni, przy czym większość z nich musiałaby przebiegać przez centrum. Rozwiązanie takie byłoby z oczywistych względów nierealne. (...)

Artykuł zawiera 28520 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 16 czerwiec 2015 15:12
Zaloguj się by skomentować