logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Konkurencja na rynku pasażerskich przewozów kolejowych Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w sektorze kolejowym państw Unii Europejskiej wprowadzane są głębokie zmiany instytucjonalne, polegające na podziale jednolitej dotychczas struktury i wyodrębnieniu wyspecjalizowanych podmiotów, realizujących samodzielnie poszczególne procesy kolejowe.

Do głównych elementów nowej struktury należą podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową i odrębne od nich, przedsiębiorstwa wykonujące przewozy towarowe i pasażerskie. Zmiany strukturalne tworzą ramy dla działania konkurencji wewnątrzgałęziowej, uważanej za konieczną dla osiągnięcia głównego celu reform kolei, jakim jest przywrócenie zdolności do efektywnego funkcjonowania na rynku przewozowym, bez nieuzasadnionego i nadmiernego drenowania budżetów publicznych.

W świetle teorii ekonomii presja konkurencyjna, obok komercjalizacji i/lub prywatyzacji przedsiębiorstw, jest głównym bodźcem wymuszającym wzrost efektywności działalności gospodarczej. Zatem wprowadzeniu nowej struktury instytucjonalnej kolei powinien towarzyszyć rozwój konkurencji, w jej dwóch podstawowych formach: konkurencji na rynku i konkurencji o rynek. Zasada ta obejmuje także rynek kolejowych przewozów pasażerskich, stanowiący w wielu państwach Unii Europejskiej, także w Polsce, znaczący segment usług kolejowych. Wprowadzenie konkurencji na tym rynku jest jednakże ograniczone koniecznością nadzoru publicznego nad świadczeniem usług o charakterze dobra powszechnego. Rozwiązania w tym zakresie wprowadza w Polsce ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, obowiązująca od marca 2011 roku. Artykuł omawia rozwój konkurencji na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce oraz podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu nowe regulacje wpłyną na jej kształtowanie.

Użyteczność publiczna i konkurencja na rynku usług kolejowych
Funkcjonowanie pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce jest zdeterminowane obsługą obligatoryjnych potrzeb przewozowych, związanych z koniecznością dojazdu do miejsc pracy czy ośrodków edukacyjnych, skupionych zazwyczaj w większych ośrodkach regionalnych i miastach wojewódzkich. Świadczą o tym liczby: 86% wszystkich pasażerów przewiezionych kolejami w 2010 r. stanowili pasażerowie pociągów osobowych, które realizują połączenia regionalne tj. w ramach jednego województwa lub łączące województwa sąsiadujące (w odniesieniu do liczby pasażerokilometrów udział ten wyniósł 55%). Waga obsługiwanych potrzeb przewozowych determinuje konieczność zapewnienia właściwej oferty przewozowej, co oznacza ciągłą dostępność do usług na równych prawach dla wszystkich zainteresowanych odbiorców i przy wysokości opłat dostosowanej do ich możliwości płatniczych. Oferowane usługi powszechne powinny charakteryzować się także właściwym poziomem jakościowym. (...)

Artykuł zawiera 45870 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany piątek, 28 sierpień 2015 13:42

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Czechbus Praga 2018 - Solaris prezentuje dwa autobusy

Czechbus Praga 2018 - Solaris prezentuje dwa autobusy

Podczas VIII edycji targów Czechbus w Pradze firma Solaris prezentuje dwa autobusy. Pierwszy z nich...

Transport motocykli - GEFCO wprowadza nowe rozwiązanie do śledzenia

Transport motocykli - GEFCO wprowadza nowe rozwiązanie do śledzenia

Grupa GEFCO we współpracy z firmami Actility oraz Wakeo opracowała innowacyjne i szyte na miarę...

Wagony Świdnica S.A. zwiększą wydajność logistyki linii produkcyjnej

Wagony Świdnica S.A. zwiększą wydajność logistyki linii produkcyjnej

Cztery urządzenia Super Power Pusher wsparły transport wagonów przez proces produkcyjny w spółce Wagony Świdnica....

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj