Zaloguj się

CO, HC i PM silnika badawczego AVL 5804 wodór, współspalanie, emisja, silnik z zapłonem samoczynnym

  •  IDZIOR Marek, BAJERLEIN Maciej , BIELIŃSKI Maciej , BOROWCZYK Tomasz , DASZKIEWICZ Paweł , STOBNICKI Paweł
  • Kategoria: Transport i spedycja
W artykule omówiono wyniki z przeprowadzonych badań, w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej dotyczące Wpływu dodatku wodoru do oleju napędowego w aspekcie emisji CO, HC i cząstek stałych silnika badawczego AVL 5804. Część teoretyczna zawiera informacje o nośniku energii, jakim jest wodór. Scharakteryzowane zostały cechy wodoru, które przemawiają za zastosowaniem go w przyszłości jako podstawowego paliwa.
Zaloguj się by skomentować