Zaloguj się

Analiza i ocena technologii wykorzystywanych do obsługi kontenerów w portach morskich

Polecamy! Analiza i ocena technologii wykorzystywanych do obsługi kontenerów w portach morskich

Porty morskie są newralgicznymi ogniwami kontenerowych łańcuchów logistycznych. Podstawą ich rozwoju i efektywnego funkcjonowania na światowym rynku jest zrozumienie roli, jaką pełnią w łańcuchu dostaw i wspieranie skrócenia czasu transportu ładunku, a przede wszystkim skrócenia czasu operacji przeładunkowych.

Rozwój portu w krótko- i długoterminowej perspektywie polega na ciągłym dostosowywaniu jego struktury funkcjonalno-przestrzennej do zmiennych warunków technologicznych. Jest to uzależnione od wykonywanych na jego terenie ulepszeń i zmian innowacyjnych, ocenianych w zależności od stopnia kompatybilności pomiędzy wykorzystywanymi od lat nowymi technikami a technologiami wdrażanymi w strukturę portów na różnych poziomach.

Obecnie porty morskie przyjmują dziewięćdziesiąt procent całego obrotu kontenerowego. Największe światowe terminale kontenerowe obsługują dziennie tysiące kontenerów, ważna jest zatem szybkość obsługi i jej precyzja. Ten dynamizm światowego rynku kontenerowego wspiera procesy produkcyjne, usługowe i informacyjne dokonujące się w porcie. Projektowanie i wdrażanie coraz nowszych urządzeń i technologii obsługi kontenerów w terminalach sprzyja wzrostowi i rozwojowi handlu międzynarodowego, a także obniżeniu kosztów i czasu pobytu środków transportu w porcie.

Atrakcyjność i wysoka konkurencyjność terminali, które muszą sprostać zmieniającym się uwarunkowaniom rynku kontenerowego zależy od wielkości inwestycji w innowacyjne rozwiązania usprawniające obsługę kontenerów. Istotna jest tu coraz większa automatyzacja całego procesu obsługi, zaczynając od przeładunku ze statku lub na statek, poprzez operacje manipulacyjno-składowe na placach, a kończąc na dostarczeniu na środki transportu drogowego lub kolejowego. Innym bardzo ważnym aspektem jest wprowadzanie do eksploatacji urządzeń umożliwiających obsługę większej ilości kontenerów w tym samych czasie.

Wykorzystywane technologie obsługi kontenerów w portach morskich
Zmiany wymiarów i parametrów technicznoeksploatacyjnych zawijających statków, ładunku, urządzeń przeładunkowych czy transportowych wpływają na konieczność dostosowania technologii obsługi, a czasem nawet do reorganizacji całego układu przestrzennego portu. Na obecnym poziomie techniki, głównymi stosowanymi technologiami przeładunkowymi przy obsłudze kontenerów są technologie pionowego oraz poziomego przeładunku. Jedną z najczęściej stosowanych technologii na świecie jest technologia lo-lo. Może ona być realizowana przy wykorzystaniu żurawi lub suwnic. Podstawowym wyposażeniem tych urządzeń jest spreader, który usprawnił przeładunek kontenerów zarówno pod względem szybkości, jak i bezpieczeństwa. Spreader ma kształt prostokątnej stalowej ramy, wyposażonej w automatycznie rozsuwane ramiona, pozwalające, w zależności od ich rozpiętości, podjęcie kontenera zarówno 20, jak i 40 stopowego. (...)

Ostatnio zmieniany w środa, 22 styczeń 2014 13:27
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe