Zaloguj się

Koszty wypadków w transporcie w miesiącach letnich poza obszarem zabudowanym

Poniższy artykuł, podejmuje próbę przedstawienia i analizy problematyki dotyczącej wypadków drogowych od strony kosztów, jakie ponoszone są przez społeczeństwo. Analiza ta uwzględnia koszty wypadków, które wydarzyły się w miesiącach letnich poza obszarem zabudowanym.

W materiale przedstawiono dane za poszczególne miesiące letnie na przestrzeni ostatnich 10 lat wraz z określeniem trendu (tendencji) na najbliższe lata. Analizy dokonano w oparciu o dane statystyczne z wypadków drogowych zawartych w rocznikach statystycznych GUS, a także danych Komendy Głównej Policji (KGP). Analiza uwzględnia koszty wypadków poza terenem zabudowanym w rozbiciu na: wypadki śmiertelne, wypadki z udziałem rannych oraz koszty wypadków i strat materialnych.

Wstęp
Czas letniego wypoczynku niesie za sobą szereg nowych sytuacji na drogach. Wszelkie analizy i statystyki wypadków potwierdzają, że w okresie tym mamy do czynienia ze wzrostem zagrożenia na drogach. Powstają bowiem zagrożenia niespotykane w innych porach roku, powodowane przez uczestników ruchu drogowego i polegające przede wszystkim na tym, że:

  • wysokie temperatury powietrza mogą prowadzić zarówno do obniżonej koncentracji jak i zasłabnięć kierowców,
  • na drogi ruszają tzw.: kierowcy weekendowi i urlopowi,
  • rozluźnienie szczególnie u młodych i bardzo młodych kierowców spowodowane alkoholem jak i coraz częstszym zażywaniem narkotyków.

Te właśnie nowe czynniki, jak i te "stare", z którymi mamy do czynienia na co dzień w ruchu drogowym, a więc:

  • nadmierną prędkość,
  • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,
  • manewry wykonywane w sposób niedozwolony,
  • nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych oraz przejazdy kolejowe,
  • niezachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego,
  • niezapinanie pasów bezpieczeństwa,

w sposób bezpośredni przekładają się na bezpieczeństwo na drogach.

Ostatnio zmieniany w środa, 19 czerwiec 2013 12:11
Zaloguj się by skomentować