logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Wariantowe rozłożenie potoku ruchu w zadanej sieci przy uwzględnieniu kosztów zewnętrznych Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Transport jest jedną z najbardziej negatywnie oddziałujących na środowisko gałęzi gospodarki, z wyłączeniem niektórych rodzajów przemysłu ciężkiego i rolnictwa.

Ciągły rozwój transportu powoduje wzrost negatywnego wpływu na środowisko naturalne i cywilizacyjne, który wyraża się poprzez:

  • emisję gazów cieplarnianych przyczyniających się do zmian klimatycznych,
  • lokalną emisję zanieczyszczeń powietrza wpływającą negatywnie na zdrowie ludzi i lokalne środowisko przyrodnicze,
  • zajmowanie cennych przyrodniczo terenów i rozcinanie ich ciągłości (fragmentacja) nowobudowanymi ciągami infrastruktury technicznej, przyczyniające się do utraty różnorodności biologicznej,
  • emitowanie hałasu zagrażającego ludzkiemu zdrowiu.

Z racji poważnych skutków oddziaływania transportu na środowisko należy poszukiwać metod, które przyczynią się do jego ograniczenia. W związku z tym, zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym, opracowano wiele założeń mających na celu dążenie do osiągnięcia proekologicznego systemu transportowego. Unia Europejska opracowała wiele dokumentów, które obligują państwa członkowskie do wdrożenia działań pozwalających na ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. W jednej z Białych Ksiąg Komisji Europejskiej założono, że do 2050 roku zmniejszona zostanie emisja dwutlenku węgla o 60%. Z kolei jedna z Zielonych Ksiąg poświęcona została mobilności w miastach, w której zidentyfikowano problemy degradacji środowiska na obszarach miejskich. Oprócz dokumentów opracowanych przez Komisję Europejską można wymienić działania takie jak wzrost świadomości społeczeństw, ochrona najważniejszych ekosystemów Ziemi, oraz opracowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczny i gospodarczy, który zapewnia zaspokojenie potrzeb współczesnego społeczeństwa, jak również dba o zaspakajanie potrzeb przyszłych pokoleń. Wiąże się z tym również koncepcja zrównoważonego transportu. Zrównoważony system transportowy można zdefiniować jako taki system, który zapewnia równowagę między czynnikami społecznymi i gospodarczymi, a rozwojem przestrzennym i ochroną środowiska w danym kraju. Zatem kształtowanie proekologicznego systemu transportowego uwzględnia równowagę między aspektami gospodarczymi, społecznymi, rozwojem przestrzennym i ochroną środowiska.

Artykuł zawiera 36420 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany środa, 23 listopad 2016 07:40

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Jak uniknąć przebicia opony

Jak uniknąć przebicia opony

Ryzyko przebicia opony występuje przez cały rok, jednak będąc odpowiednio przygotowanym można znacznie je ograniczyć...

Pocztowe powiadomienie sms zamiast papierowego awizo

Pocztowe powiadomienie sms zamiast papierowego awizo

Bezpłatne eINFO:awizo jest połączeniem tradycyjnej korespondencji z e-mailami lub sms-ami. Zamiast papierowego awizo Poczta oferuje...

Coraz więcej nowych technologii w polskim górnictwie

Coraz więcej nowych technologii w polskim górnictwie

Przemysł wydobywczy może kojarzyć się z tradycyjnymi technologiami, w rzeczywistości jednak branża ta, także w...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj