Zaloguj się

Kolejowy wagon transportowy jako nowatorskie, innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne do przewozu naczep siodłowych i zestawów drogowych dla transportu intermodalnego

  •  Mirosław Nader, Marian Sala, Jarosław Korzeb, Arkadiusz Kostrzewski
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Kolejowy wagon transportowy jako nowatorskie, innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne do przewozu naczep siodłowych i zestawów drogowych dla transportu intermodalnego

Pomimo szerokiej dostępności technologii służących do przeładunku i przewozu naczep siodłowych i zestawów drogowych, stosowanych skutecznie na europejskim rynku przewozów intermodalnych, w Polsce dotychczas nie wdrożono na stałe żadnego z rozwiązań. Składa się na to wiele przyczyn.

Jedną z nich jest brak odpowiedniego wyposażenia lądowych terminali przeładunkowych w dodatkowy, specjalistyczny sprzęt, który w zależności od zastosowanego systemu przeładunkowego, umożliwiłby w sposób funkcjonalny jego obsługę. Wymaga to często poniesienia znacznych nakładów finansowych. Rozwiązaniem jest zastosowanie takiej technologii przewozowo - przeładunkowej transportu kombinowanego, która umożliwiałaby dokonywanie czynności ładunkowych z transportu drogowego na wagon kolejowy bez konieczności użycia dodatkowego wyposażenia technicznego. W ramach istniejącego zapotrzebowania opracowany został Patent nr 214797 na wynalazek pt: "Kolejowy wagon transportowy", który przedstawia taką technologię. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r., "Prawo własności przemysłowej", został on udzielony na rzecz wnioskodawców: Mirosław Nader (Profesor Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej) oraz mgr inż. Marian Sala (przedsiębiorca). Opisane w nim innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne wagonu, z nisko położoną przesuwną w poziomie platformą umieszczoną na obniżonej płycie ramy wagonu, stwarza możliwość łatwego i szybkiego dokonania czynności ładunkowych na pojazdach ciężarowych (w tym głównie zestawach drogowych) oraz ich przewozu na znaczne odległości w oparciu o transport kolejowy (intermodalny/kombinowany). Dzięki zastosowaniu wspomnianej ruchomej platformy ładunkowej, przy załadunku/rozładunku nie trzeba uwzględniać żadnych dodatkowych urządzeń ładunkowych. Po osiągnięciu przez platformę pozycji ładunkowej na płycie peronu, pojazd ciężarowy najeżdża na nią i wraz z platformą przemieszczany jest do pozycji transportowej na wagon kolejowy. Szczegółowy opis systemu "Kolejowy wagon transportowy" oraz procesu przeładunkowego znajduje się w dalszej części artykułu.

Nadrzędnym celem rozwiązania konstrukcyjnego jakim jest "Kolejowy wagon transportowy" jest dostarczenie technologii alternatywnej do istniejących, służącej do przewozu i dokonania czynności ładunkowych na pojazdach ciężarowych, w tym głównie zestawach drogowych, w ramach transportu intermodalnego. Do jej kluczowych rozwiązań (cech), które mogą stworzyć przewagę nad istniejącymi technologiami, można zaliczyć:
- nieskomplikowaną budowę wagonu, opartą na ogólnie dostępnych materiałach, a przez to niski koszt wykonania;
- zastosowanie nisko położonej ruchomej w poziomie platformy ładunkowej, osadzonej w odpowiedniej, dopuszczalnej wysokości nad główką szyny;
- możliwość zastosowania standardowych wózków jezdnych (np. Y25), o średnicach kół tocznych 920 [mm], dzięki zastosowaniu obniżonej platformy ładunkowej;
- spełnienie wymogów skrajni GB1;
- zastosowanie korzystnego układu napędowego oraz lekkiej platformy ładunkowej, stwarzającego możliwość dokonywania czynności ładunkowych w sposób efektywny;
- możliwość dokonywania czynności ładunkowych indywidualnie dla każdego z wagonów, dzięki zastosowaniu obustronnie wysuwanej platformie ładunkowej;
- możliwość zastosowania od 4 do 6 osi jezdnych w zależności od modelu wagonu oraz jego obciążenia jednostką ładunkową;
- dopuszczalny nacisk na oś do 22,5 [t];
- możliwość przewozu jednostki ładunkowej o masie własnej brutto 40 - 44 [t];
- założenie prędkości maksymalnej z jaką może poruszać się wagon 100 - 120 [km/h].
Powyższe cechy są założeniami konstrukcyjnymi, które zostaną zrealizowane w ramach badań nad technologią oraz przy opracowywaniu projektu prototypu "Kolejowego wagonu transportowego". Niniejszy artykuł opracowany został w oparciu o zgłoszenie patentowe na ww. wynalazek oraz zdobytą dotychczas wiedzę jego autorów z zakresu podobnych technologii w ramach transportu intermodalnego.

Artykuł zawiera 22060 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 02 maj 2017 14:29
Zaloguj się by skomentować