Zaloguj się

Metoda planowania tras w transporcie międzynarodowym z uwzględnieniem granic państwowych

Polecamy! Metoda planowania tras w transporcie międzynarodowym z uwzględnieniem granic państwowych

Rozwój międzynarodowych usług transportowych wymaga nie tylko znajomości etapów i procedur związanych z przemieszczaniem ładunków, ale również stałego doskonalenia metod planowania przewozów w gospodarce międzynarodowej. Można wyróżnić dwa obszary związane z usługami transportowymi.

Obszar pierwszy to państwa należące do Unii Europejskiej oraz państwa sąsiadujące związane szczegółowymi umowami z UE. Obszar drugi to państwa pozostałe, z którymi Unia Europejska prowadzi wymianę gospodarczą w ramach rynku globalnego.

Od samego początku powstania struktur europejskich przywiązywano dużą wagę do rozwoju usług transportowych, szczególnie w transporcie kolejowym, samochodowym i śródlądowym. Wraz z rozwojem wspólnoty doskonalono i liberalizowano przepisy prawne związane z transportem wewnątrzwspólnotowym i międzynarodowym. Efektem tego jest liberalne prawo transportowe pozwalające na świadczenie usług transportowych na terytorium wspólnotowym wszystkim podmiotom do tego uprawnionym. Jednakże istnieje problem realizacji usług transportowych obejmujących globalny rynek międzynarodowy. Powodem trudności są głównie różnice w przepisach prawnych, które komplikują i różnicują procedury przekraczania granic państwowych. Ponadto w analizie należy również uwzględnić inne zdarzenia wpływające istotnie na realizację zadań transportowych, których czas trwania można przewidzieć w oparciu o analizę danych historycznych. Do zdarzeń tych zaliczamy:

  • czas oczekiwania na obsługę graniczną,
  • ograniczenia w ruchu spowodowane świętami państwowymi i religijnymi, które występują w krajach objętych obsługą transportową,
  • wydarzenia takie jak: awaria pojazdu, warunki pogodowe, prace drogowe itp.

Analiza czasów oczekiwania na obsługę graniczną pozwala stwierdzić, że jest to istotny element całkowitego czasu międzynarodowej obsługi transportowej, który powinien być uwzględniony w modelu matematycznym. Opracowywana metoda ma na celu stworzenie narzędzia wspomagającego pracę osób planujących i realizujących samochodowe przewozy międzynarodowe.

Model strukturalny
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z modelowaniem, badaniami symulacyjnymi oraz próbą optymalizacji metody planowania przewozów międzynarodowych z uwzględnieniem granic państwowych. Jako przykład przyjęto zewnętrzną granicę UE znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Artykuł zawiera 20850 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 09 maj 2017 13:50
Zaloguj się by skomentować