Zaloguj się

Wykorzystanie inżynierii systemowej do rozwiązania problemów w transporcie miejskim

  •  Fiedler Olga, Kończak Natalia, Szelągiewicz Natalia, Butlewski Marcin
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Wykorzystanie inżynierii systemowej do rozwiązania problemów w transporcie miejskim

We współczesnym świecie transport miejski jest niezbędnym elementem sprawnego funkcjonowania logistyki miejskiej w aspekcie przepływu ludzi. Wraz z rozwojem cywilizacji, wzrasta liczba problemów komunikacyjnych, np. spóźniające się autobusy czy tramwaje, długie oczekiwanie na zielone światło, zatory itd. Pomoc w ich rozwiązywaniu mogą stanowić zasady stosowane w inżynierii systemowej. Klarują one ścieżkę postępowania podczas zmagań z codziennymi trudnościami.

Inżynieria systemowa pozwala także odnaleźć ukryte niezgodności, których na pierwszy rzut oka nie widać, a które w przyszłości mogą poważnie skomplikować działanie systemu. Transport miejski swoim zakresem obejmuje bardzo szeroki obszar działań, a co za tym idzie, niezliczoną liczbę problemów.
Transport miejski jest częścią ruchu drogowego oraz elementem logistyki miejskiej. Wyróżnia się trzy gałęzie transportu miejskiego: transport samochodowy (indywidualny, autobusowy, trolejbusowy), transport szynowy (tramwajowy, kolejowy) oraz transport przesyłowy (wodociągi, kanalizacja, sieci energetyczne, cieplne, gazociągi). Pomimo postępu w dziedzinie rozwiązywania problemów z transportem, nadal trwają zmagania z niewydajnymi systemami komunikacji w miastach. Wiąże się to z koniecznością poszukiwania nowych rozwiązań. W niniejszym artykule zostaną poruszone tylko wybrane przykłady zastosowania inżynierii systemowej w komunikacji miejskiej w aspekcie przemieszczania się ludzi.

INŻYNIERIA SYSTEMOWA
Pojęcie inżynierii systemowej
Słowo "inżynieria" od początku swego istnienia kojarzyło się z pewnym usystematyzowaniem działań w określonych sytuacjach (np. budowie i wytworzeniu różnych obiektów). Wytwory inżynierii zwykle tworzyły i tworzą pewne systemy (np. system transportowy, system obronny, system irygacyjny). Z kolei samo słowo system wg jednej z definicji oznacza "zbiór elementów wzajemnie powiązanych strukturalnie, spełniający określoną funkcję (cel) i mający określone powiązania z otoczeniem". Identyfikując lub projektując system, wyróżniamy trzy charakterystyczne zadania obejmujące: analizę, syntezę i zadania typu "czarnej skrzynki". Analiza pozwala poznać prawa i zasady funkcjonowania, które często wykorzystuje się do zmiany lub doskonalenia istniejących systemów, a także do tworzenia nowych o podobnych cechach. Synteza polega na wykorzystaniu znanych obiektów/procesów/relacji do kreowania nowego systemu. Dzięki temu może on posiadać całkowicie nowe cechy i właściwości. Celem jest otrzymanie optymalnych rezultatów, oczekiwanych przez projektanta. Zadanie typu "czarnej skrzynki" realizowane jest wtedy, gdy znamy rezultaty funkcjonowania systemu, ale niezbędne jest poznanie struktury procesów i relacji niektórych jego elementów tak, aby odtworzyć budowę i działanie pozostałych.
Biorąc pod uwagę powyższe definicje, można stwierdzić, że inżynieria systemów jest częścią ogólnej teorii systemowej, która pozwala lepiej zrozumieć rzeczywistość i w efekcie przyczynić się do konkretnych rozwiązań nurtujących nas problemów.

 

Artykuł zawiera 19620 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 23 listopad 2017 12:38
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe