Zaloguj się

Transport lotniczy jako element logistyki

Polecamy! Transport lotniczy jako element logistyki

Lotnictwo jest jednym z podstawowych rodzajów transportu. W Polsce transport lotniczy nie jest jeszcze tak powszechny jak na Zachodzie, ale coraz częściej pełni już ważną rolę w łańcuchach logistycznych.

W literaturze polskiej tematyka transportu lotniczego jest z reguły traktowana ogólnikowo. W podręcznikach od logistyki lotnictwu poświęca się z reguły 1-3 strony, podczas gdy transport morski, kolejowy czy lądowy jest opisywany na kilkunastu stronach lub więcej. Tym samym istnieje potrzeba szerszego opisu roli transportu lotniczego w literaturze logistycznej. Termin logistyka jest dość obszerny. W zasadzie nie udało się dotąd sformułować jednoznacznej definicji logistyki. Można przyjąć, iż ogólnie rzecz biorąc jest to zbiór elementów (zagadnień) tworzących wspólnie logicznie uzasadniony ciąg dostawców i odbiorców, zwany łańcuchem logistycznym. Jednym z podstawowych elementów tego łańcucha (i jedną z głównych dziedzin logistyki) jest transport. Występuje on bowiem między każdym z elementów łańcucha logistycznego, zarówno jako transport zewnętrzny (daleki), jak i wewnętrzny (bliski). Tak jak bardzo złożonym pojęciem jest łańcuch logistyczny, tak złożone są rodzaje transportu. Każdy z nich bowiem spełnia swoją specyficzną rolę, między odpowiednim dostawcą, a odbiorcą. Jedną z głównych gałęzi transportu jest tytułowy transport lotniczy. W dzisiejszych czasach lotnictwo jest jednym z podstawowych rodzajów transportu. Spełnia ono w gospodarce państw rozwiniętych bardzo duże znaczenie. W wielu państwach zachodnich, podróż samolotem nie jest już żadną ekstrawagancją ani luksusem, ale normalnym środkiem transportu, dostępnym dla każdego. Niestety w Polsce, gdzie proces zmian gospodarczych jeszcze trwa, transport lotniczy nadal jest ograniczony. Widać jednak w naszym kraju bardzo szybki rozwój tej dziedziny. Powoduje to, iż inwestycje związane z transportem lotniczym trafiają w niezapełnione jeszcze u nas sektory rynku i mają przed sobą optymistyczną przyszłość.

Transport lotniczy kojarzy się głównie z liniami lotniczymi, ich połączeniami regularnymi oraz czarterami do wakacyjnych kurortów w ciepłych krajach. Lotnictwo liniowe (komunikacyjne) definiuje się w sposób następujący: lotnictwo komunikacyjne zajmuje się transportem lotniczym, tj. przewożeniem w zorganizowany sposób osób, towarów i poczty statkami powietrznymi: samolotami, śmigłowcami i sterowcami. Ten rodzaj transportu lotniczego charakteryzuje się największymi prędkościami przewozowymi, dostosowanymi do typu statku powietrznego. Dominującym rodzajem transportu lotniczego jest transport pasażerów. Według kryterium przeznaczenia lotnictwo komunikacyjne dzieli się na lotnictwo pasażerskie i lotnictwo towarowe.

 

Artykuł zawiera 27580 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 18 styczeń 2018 15:21
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe