logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Odpady powstają na wszystkich etapach działalności gospodarczej, zarówno w sferze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Można przyrównać je do zasobów, które gwarantują ciągłość procesów gospodarczych. Głównym zadaniem logistyki odpadów jest budowa i wdrażanie logistycznych łańcuchów dostaw łączących miejsca powstania odpadów z miejscami ich utylizacji.

Składają się na nią następujące etapy:

 • zbieranie i segregowanie odpadów,
 • transport i magazynowanie odpadów,
 • przetwarzanie i utylizację odpadów,
 • składowanie i przemieszczanie surowców wtórnych.

Logistyka odpadów powinna stymulować także rozwój przyjaznych środowisku naturalnemu, ekonomicznie opłacalnych technologii produkcji opakowań i utylizacji wszelkich odpadów.
Racjonalnie zagospodarowane odpady mogą być źródłem wielu surowców alternatywnych, co w dobie kurczących się zasobów naturalnych świata oznaczać może wielkie korzyści ekonomiczne i dostęp do częściowo odnawialnych źródeł. W problematyce pozyskiwania surowców wtórnych i utylizacji odpadów zintegrowane podejście logistyczne gwarantuje dużą sprawność procesów i wysoką ich ekonomikę.

Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne
Zgodnie z Umowa Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) określenie "towar niebezpieczny" oznacza takie materiały i przedmioty, których międzynarodowy przewóz drogowy jest zabroniony lub dozwolony pod pewnymi warunkami. ADR to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych sporządzona w Genewie 30 września 1957 r., opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. Przepisy tej umowy podlegają nowelizacji w cyklu dwuletnim. Umowa zobowiązuje każdego przedsiębiorcę związanego z transportem towarów niebezpiecznych, w tym odpadów, do współpracy z tzw. doradcą ds. bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest pomoc w realizacji wymagań zawartych w umowie, dokonywanie rocznych sprawozdań do wojewody oraz wdrażanie procedur i instrukcji bezpieczeństwa. Umowa ADR składa się z właściwego tekstu umowy oraz dwóch załączników A i B. Załączniki są integralną częścią umowy i zawierają przepisy określające warunki przewozu danego rodzaju materiałów niebezpiecznych. W załączniku A znajduje się podział wszystkich materiałów niebezpiecznych na klasy oraz podane są warunki pakowania, znakowania towarów, opakowań i pojazdów. Załącznik B określa:

 • wymagania dotyczące pojazdów (cystern, przyczep, kontenerów),
 • wyposażenie dodatkowe pojazdów,
 • wymagania w stosunku do załogi pojazdu,
 • dokumentację przewozową,
 • wymagania nadzorowania pojazdów oraz ograniczenia przejazdu przez tunele.

 

Artykuł zawiera 17120 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany piątek, 28 grudzień 2018 16:06
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

 • 1
 • 2
 • 3

Dachser Air & Sea Logistics wchodzi do Szwecji

Dachser Air & Sea Logistics wchodzi do Szwecji

Dachser uruchomił swój pierwszy oddział logistyki transportu lotniczego i morskiego w Szwecji. Tamtejsze biuro Dachser...

Śledzenie produktów w branży produktów świeżych

Śledzenie produktów w branży produktów świeżych

Konsumenci codziennie są bombardowani nowymi doniesieniami o aferach związanych z wycofywaniem niebezpiecznych dla zdrowia produktów...

LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w…

LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim

Polski producent odzieży zamierza uruchomić nowe Centrum Dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim w pierwszej połowie 2022...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj