Zaloguj się

Postępowanie badawcze w rozwiązywaniu problemów ekonomiki transportu lotniczego

Polecamy! Postępowanie badawcze w rozwiązywaniu problemów ekonomiki transportu lotniczego

Transport lotniczy jest przedmiotem badań i analiz różnych dyscyplin naukowych. Dążąc do rozwiązania problemów transportu, dokonuje się syntezy wiedzy z tych obszarów, stawiając cele i hipotezy, przyjmując właściwy tok postępowania badawczego dla ich udowodnienia lub zaprzeczenia. Problemy ekonomiki transportu lotniczego skupiają się między innymi na: zasadach transportowego rachunku ekonomicznego, kształtowaniu cen za przewozy i przeładunki, programowaniu, a także planowaniu rozwoju sieci transportowych oraz kształtowaniu systemów finansowania transportu.

Badania stanowią "ogół czynności - w obrębie pracy naukowej od powzięcia i ustalenia problemu aż do opracowania materiałów naukowych łącznie". Pojmowanie badań w powyższy sposób zawiera się co najmniej w kilku etapach lub następujących po sobie fazach procesu badawczego.
W rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania transportu powietrznego, proces badawczy najczęściej obejmuje kilka równolegle prowadzonych faz, związanych ze złożonością przedmiotu badań (transport powietrzny, otoczenie, infrastruktura).
Z przeprowadzonych badań w zakresie wpływu kryzysu paliwowego na funkcjonowanie lotnictwa, wypracowana została następująca procedura badawcza, obejmująca kilka faz zobrazowanych na rysunku 1. Pokazano na nim zastosowanie analizy morfologicznej w rozwiązywaniu problemu. Etapy realizowane były w dwudziestu następujących po sobie blokach tematycznych, wynikających z zadań badawczych w obszarach: społecznym, gospodarczym i militarnym.

Wobec powyższego, przedmiot badań jawi się jako potrzeba określenia skutków społecznych, gospodarczych i militarnych, wynikających z możliwych ograniczeń wypełniania funkcji przez transport powietrzny na tle prognozowanego kryzysu paliwowego w wymiarze globalnym i regionalnym.
Cel badań koncentrował się na analizie kryzysu paliwowego i zasilaniu lotnictwa w paliwa lotnicze w ustalonym horyzoncie czasowym oraz zmieniającym się popycie na usługi lotnicze na tle kształtujących się światowych warunków polityczno-gospodarczych.
Cele szczegółowe dotyczyły skutków kryzysu paliwowego i jego wpływu na funkcjonowanie transportu powietrznego oraz zaproponowania działań łagodzących skutki kryzysu paliwowego w transporcie powietrznym, cywilnym i wojskowym.
Główny problem badawczy dotyczył znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy jest możliwe w najbliższej przyszłości pojawienie się kryzysów paliwowych ze względu na wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej i jakich należy się spodziewać negatywnych skutków związanych z ograniczeniami w funkcjonowaniu transportu powietrznego?

 

Artykuł zawiera 11510 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 13 luty 2019 16:08
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe