Zaloguj się

Uwarunkowania intermodalnych rozwiązań transportu chłodniczego żywności

  •  Katarzyna Kozłowicz, Dariusz Góral, Franciszek Kluza, Marek Domin, Kazimierz Zawiślak, Tomasz Guz
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Uwarunkowania intermodalnych rozwiązań transportu chłodniczego żywności

Transport jest jednym z ważniejszych elementów procesu technologicznego w działalności logistycznej. Nie sposób wyobrazić sobie wytworzenia jakiegokolwiek produktu bez operacji transportowych, począwszy od transportu surowców i półfabrykatów do zakładu przetwórczego, przez transport wewnątrzzakładowy, a skończywszy na transporcie gotowych wyrobów do klienta. Współczesne procesy transportowe charakteryzują się znaczną spójnością i, będąc zintegrowane ze sobą, stanowią podstawę funkcjonowania krajowych i międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Warunki infrastruktury transportowej i logistycznej, szczególnie jeśli obejmuje to żywność schłodzoną i mrożoną, muszą być dostosowane do charakteru przewożonego produktu. Dlatego też zgodnie z przyjętymi wytycznymi Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa (International Institute of Refrigeration) każdy z podmiotów gospodarczych, zajmujący się obrotem artykułami spożywczymi, zobowiązany jest do zachowania odpowiednich warunków przechowywania i transportu oraz stałego ich monitoringu. Zachowanie łańcucha chłodniczego musi być zgodne z obowiązującymi w Polsce i krajach UE przepisami prawa żywnościowego. Uwarunkowania kształtowania jakości produktów żywnościowych określają ich miejsce w łańcuchu logistycznym i determinują organizację kontroli bądź stworzenia warunków jej zagwarantowania.

Warunki transportu żywności
Transport chłodniczy, jako ważne ogniwo całego łańcucha żywnościowego, odgrywa istotną rolę w zachowaniu odpowiedniej jakości żywności od produkcji, przez procesy magazynowania i transportu (dystrybucji) do konsumenta. Większość produktów spożywczych cechuje niska trwałość, wynikająca ze znacznej zawartości wody, co sprzyja rozwojowi drobnoustrojów wywołujących ich psucie się. Konieczność zapewnienia odpowiednich warunków transportu żywności i bezpieczeństwa sanitarnego doprowadziła do zawarcia pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych umowy o "Międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów spożywczych i specjalnych środkach transportu do tych przewozów" (Agreement on the international carriage of perishable foodstuff and on the special equipment to be used for such carriage - ATP), zwanej w skrócie umową ATP, która została podpisana w Genewie w roku 1970. Umowa zawiera uwarunkowania zachowania jakości szybko psujących się artykułów żywnościowych w czasie ich przewozu, w szczególności w ramach handlu międzynarodowego.
Regulacje prawne związane z produkcją i dystrybucją żywności mają zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia formułuje ogólne wytyczne w zakresie szczegółowych wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu, w tym obejmujących czynności związane z załadunkiem, przeładunkiem lub wyładunkiem, mające na względzie różne rodzaje żywności i wymagania, które powinny być spełnione w czasie transportu, w celu zapewnienia właściwej zdrowotnej jakości żywności. Jakość i trwałość przewożonej schłodzonej żywności zależy przede wszystkim od warunków klimatycznych panujących w przestrzeni ładunkowej (kontenerze, nadwoziu, wagonie kolejowym, ładowni statku morskiego), rodzaju opakowań i sposobu ich rozmieszczenia, higienicznego stanu produktu i wnętrza środka transportu oraz czasu transportu.

 

Artykuł zawiera 16530 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w czwartek, 21 marzec 2019 13:17
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe