Zaloguj się

Program poprawy jakości kodów w roku 2006

Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) -
organizacja krajowa GS1 Polska jest jedyną organizacją lokalną w Polsce upoważnioną do przyjmowania firm i instytucji z Polski do systemu GS1 i do nadawania im numerów GS1, zakodowanych w kodach kreskowych między innymi EAN-8, EAN-13. Kody te są obecnie umieszczone w zasadzie na każdym opakowaniu produktu sprzedawanego w handlu detalicznym. Od ich jakości zależy sprawność systemów automatycznej identyfikacji w sklepach sieci handlowych i dlatego niezbędna jest ciągła kontrola tej jakości. Kluczowym zadaniem organizacji krajowej GS1 Polska jest nadzór nad przestrzeganiem międzynarodowych specyfikacji GS1, dotyczących prawidłowości oznaczania towarów kodami kreskowymi GS1. W związku z tym ILiM od wielu lat prowadzi program poprawy jakości kodów kreskowych.

W ramach tego programu przeprowadza się między innymi nieodpłatne badania jakości i prawidłowości kodów w sieciach handlowych. Zasadniczym celem tych badań jest wyeliminowanie kodów niepoprawnych pod względem jakości, a więc niezgodnych z normą PN-ISO/IEC 15420: 2006 (norma ta zastępuje normę PNEN 797+AC: 1997) i "Specyfikacjami ogólnymi GS1". Eliminacja błędów odbywa się poprzez sprawdzenie jakości kodów kreskowych GS1 na opakowaniach występujących w obrocie towarowym. W tym celu pracownicy Instytutu stosują urządzenia -
tak zwane weryfikatory kodów kreskowych (rysunek 1). Ponadto, działania prowadzone w ramach programu mają na celu identyfikację producentów bezprawnie (bez porozumienia z ILiM) stosujących kody kreskowe o prefiksie 590 (są to kody znajdujące się na polskich towarach). Identyfikacja ta możliwa jest poprzez analizę list towarowych polskich produktów sprzedawanych w sieciach handlowych. Zapobiega to między innymi zjawisku bezprawnego korzystania z kodów innych firm, co może prowadzić do duplikacji numerów w sieciach handlowych. W programie poprawy jakości kodów uczestniczy już wiele sieci handlowych w Polsce, które dążą do wyeliminowania niepoprawnych kodów i przez to chcą polepszyć jakość usług świadczonych dla swoich klientów. W 2006 r. w programie tym brały udział sieci handlowe: "Alma Market", "E. Leclerc Wrocław", "Castorama Polska", "Geant Polska", "Społem" PSS Kielce. Do programu może przystąpić każda sieć handlowa, która zgłosi się do ILiM. Uczestniczące w tym programie sieci otrzymują raporty z przeprowadzonych w nich badań. W ramach programu poprawy jakości kodów kreskowych poprawiono około 90% kodów, których jakość zakwestionowano w sieciach handlowych. Wpływa to na skrócenie czasu obsługi klienta na stanowisku kasowym. Dzięki temu zmniejszają się kolejki przy kasach i straty czasowe spowodowane koniecznością ręcznego wprowadzania numeru produktu. W wyniku badań prowadzonych przez ostatnie dwa lata przez Instytut Logistyki i Magazynowania ustalono, że problem całkowitego braku odczytu kodów kreskowych przez czytniki z powodu złej jakości tych kodów dotyczy ponad 2% kodów znajdujących się na opakowaniach produktów sprzedawanych w handlu detalicznym. Na podstawie ww. badań obliczono, iż straty czasowe z tego tytułu wynoszą średnio w sieciach handlowych w Polsce około 4,1%. Na pierwszy rzut oka wydaje się to niewiele, ale w skali całej sieci handlowej jest to już znacząca wartość. Na przykład przy 100 000 roboczogodzin straty czasowe wynoszą 4 100 godzin. Wystarczy tę ostatnią liczbę pomnożyć przez wartość roboczogodziny, aby określić te straty w złotówkach. A przecież straty z tytułu złej jakości kodów są ponoszone nie tylko w sklepach sieci handlowych. Dotyczą one całego łańcucha dostaw, w którym stosowana jest automatyczna identyfikacja produktów.

Cały artykuł w formacie PDF.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 lipiec 2007 15:29
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe