Zaloguj się

GS1 w najbliższych latach

  •  Hałas Elżbieta
  • Kategoria: Wieści z GS1
Zgromadzenie Ogólne jest najważniejszym organem w GS1: zatwierdza plany i budżet oraz podejmuje wszystkie strategiczne decyzje - także te, dotyczące kierunków działania. W tym roku Zgromadzenie Ogólne, z udziałem 270 delegatów z 73 organizacji krajowych, odbyło się w Seulu, w Korei Południowej.

W uroczystym otwarciu Zgromadzenia wziął udział przedstawiciel rządu Korei Południowej, Pan Young-Ju Kim, Minister Handlu, Przemysłu i Energii. W swoim wystąpieniu Pan Minister przedstawił najważniejsze osiągnięcia ekonomiczne i technologiczne Korei Południowej w ostatnich latach. Podkreślił znaczącą rolę rządu koreańskiego w budowaniu jak najlepszego środowiska sprzyjającego wzrostowi ekonomicznemu. Wyraził także duże uznanie dla osiągnięć we wdrażaniu standardów GS1 w Korei Południowej. Drugim ważnym gościem tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego był Pan Sonny Singh, Senior Vice President firmy Oracle. Pan Singh podkreślił, jak wielkie znaczenie dla sprostania konkurencji ma obecnie umiejętność wykorzystaniu nowych technologii informatycznych oraz wzajemna współpraca. Zwrócił uwagę na niezbędność stosowania jednego wspólnego języka biznesu oraz globalnych i otwartych standardów. Podkreślił rolę GS1 w skutecznym rozwijaniu i wdrażaniu tych standardów oraz znaczenie, jakie dla firmy Oracle ma współpraca z GS1.

Do najważniejszych decyzji, podjętych na Zgromadzeniu Ogólnym, należą:
• zatwierdzenie nowej misji i wizji organizacji
• zatwierdzenie 3-letniego i jednorocznego planu działania
• wybór nowych członków Rady zarządzającej
• przyjęcie nowych państw do organizacji.

Wizja i misja są bardzo ważne dla każdej organizacji, gdyż pokazują, czym ona jest i jakie ma cele. Dotychczasowa wizja i misja, ograniczające się w swoim brzemieniu do obszaru zarządzania łańcuchem dostaw, nie oddawała w pełni nowych usług GS1, takich jak GDSN czy eCom oraz planów organizacji odnośnie działań w nowych sektorach, takich, jak ochrona zdrowia czy wojsko. Nowa wizja i misja są znacznie bardziej inspirujące i lepiej oddają nowy, zmieniony w ostatnich latach charakter organizacji. W swojej wizji GS1 dąży do takiego świata, w którym towary, ładunki, obiekty i wszystkie inne rzeczy oraz związane z nimi informacje przemieszczają się w sposób efektywny i bezpieczny, aby zapewnić jak największe korzyści biznesowe oraz wpłynąć na poprawę życia ludzi, każdego dnia i w każdym miejscu. Misją GS1 jest być neutralnym liderem, wspierającym środowiska biznesowe, umożliwiającym tym środowiskom rozwijanie i wdrażanie standardów, stanowiących podstawę narzędzi oraz budujących zaufanie potrzebne do urzeczywistnienia wizji.

Zatwierdzony na Zgromadzeniu Ogólnym trzyletni plan strategiczny na lata 2007-2010 i roczny plan na rok 2007-2008, w pełni odzwierciedlają nowe cele i zadania, które stawia sobie organizacja. Do najważniejszych, przyjętych inicjatyw należą:
• Program GS1 DataBar
Od 1 stycznia 2010 roku w punktach sprzedaży detalicznej zaczną funkcjonować nowe kody kreskowe - GS1 DataBar. W ramach programu, GS1 przygotowuje rynek do nowych kodów, a w tym pomaga organizacjom krajowym w przygotowaniu firm - uczestników systemu do korzystania z nowych symbolik. Program obejmuje szeroką akcję informacyjną, przygotowanie materiałów szkoleniowych i wytycznych wdrożeniowych, wsparcie dla wdrożeń pilotowych oraz współpracę z dostawcami sprzętu i oprogramowania, zarówno globalnymi, jak i lokalnymi.
• Wzrost wykorzystania numerów identyfikacyjnych GS1
Celem tej inicjatywy jest rozszerzenie wykorzystania numerów GTIN i GLN w innych branżach poza FMCG oraz wypracowanie jednolitej, globalnej strategii w zakresie ich przyznawania i zarządzania nimi

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2007.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 29 październik 2007 15:22
Zaloguj się by skomentować