Zaloguj się

Efektywne narzędzia usprawniające funkcjonowanie firm: Etykiety logistyczne i sposoby drukowania oznaczeń kodowych - cz. 2

  •  Kosmacz-Chodorowska Anna
  • Kategoria: Wieści z GS1

Efektywne narzędzia usprawniające funkcjonowanie firm: Etykiety logistyczne i sposoby drukowania oznaczeń kodowych - cz. 1

Efektywne narzędzia usprawniające funkcjonowanie firm: Etykiety logistyczne i sposoby drukowania oznaczeń kodowych - cz. 3

W poprzednim artykule z cyklu efektywnych narzędzi elektronicznej gospodarki, usprawniających funkcjonowanie firm, omówiono celowość wdrażania etykiety logistycznej oraz możliwe sposoby tworzenia oznaczeń kodowych. W niniejszym prezentujemy korzyści stosowania takich etykiet i oczekiwania firm w zakresie wdrażania etykiet logistycznych.

Korzyści stosowania etykiety GS1
Korzyści stosowania etykiety standardowej są wielorakie, a wynikają głównie z tego, że etykieta taka:

  • służy jednocześnie: producentom, handlowcom i spedytorom we wszystkich fazach obrotu towarowego
  • umożliwia jednoznaczną identyfikację jednostek wysyłkowych, niezależnie od ich zawartości standardowych i niestandardowych, o jednorodnej i zróżnicowanej zawartości) dla celów: administracyjnych, ewidencyjnych, logistycznych i kontrolnych, w tym na przykład do traceability
  • dane umieszczone na etykiecie w znormalizowanym formacie są zrozumiałe przez wszystkich partnerów handlowych - uczestników łańcucha dostaw
  • przedstawienie danych na etykiecie w kodzie kreskowym umożliwia, obok wzrokowego, również automatyczny ich odczyt, co powoduje bezbłędną oraz błyskawiczną ich identyfikację i rejestrację
  • dane na etykiecie mogą być wykorzystywane w elektronicznej wymianie danych - EDI, w elektronicznych dokumentach transakcyjnych, typu: zamówienie, faktura, awizo dostawy
  • stosowanie etykiety usprawnia i obniża koszty działań ewidencyjno - kontrolnych w każdym magazynie i w dystrybucji
  • etykieta GS1, jako międzynarodowy standard, zastępuje różne lokalne rozwiązania, przez co obniża się koszty jej wdrożenia.

Nie ma się zatem co dziwić, że coraz więcej firm żąda dostaw oznaczonych etykietami GS1.

Oczekiwania firm w zakresie wdrażania etykiet logistycznych
Etykieta logistyczna jest łącznikiem informacyjnym w całym łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, spedytor, hurtownik, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem logistycznym. Porozumiewanie się oznacza konieczność stosowania standardów w identyfikacji zarówno podmiotów, jak i przedmiotów tego łańcucha (towarów i firm), co jest możliwe dzięki stosowaniu globalnego systemu GS1.
Aktualnie wymagania kontrahentów oraz konieczność spełnienia wymogów unijnego prawa żywnościowego, mówiącego o zasadach monitorowania ruchu i pochodzenia produktów (Rozporządzenie nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego), obligują wielu uczestników życia gospodarczego do stosowania etykiet na tworzonych opakowaniach z produktami, umożliwiających stosowanie technologii automatycznego przechwytywania danych. Dotyczy to zarówno etykiet logistycznych, umieszczanych na jednostkach logistycznych (najczęściej są to palety z zawartością), oraz etykiet przeznaczonych na opakowania zbiorcze, zawierających dane niezbędne do zidentyfikowania opakowania z produktem, łącznie z symbolem partii produkcyjnej, w tym na przykład na paletach zawierających opakowania dla towarów spożywczych.

Z tych względów coraz więcej firm zmuszonych jest przez swoich partnerów biznesowych - zwłaszcza odbiorców, do odpowiedniego oznakowania już nie tylko produktów w opakowaniach detalicznych czy pośrednich zbiorczych, ale jednostek/opakowań logistycznych, zwanych też wysyłkowymi czy transportowymi, którymi najczęściej w praktyce są: towar lub opakowania na palecie. Takie oznaczanie wymaga drukowania etykiet logistycznych GS1 z kodem kreskowym GS1-128, odzwierciedlającym wiele zmiennych informacji; zatem są one drukowane na bieżąco bezpośrednio w firmie, tworzącej daną jednostkę logistyczną.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2009.

 
Ostatnio zmieniany w czwartek, 20 wrzesień 2012 08:35
Zaloguj się by skomentować