Zaloguj się

EPC/RFID - jedna z najszybciej rozwijających się technik AutoID - cz. 2

Polecamy! EPC/RFID - jedna z najszybciej rozwijających się technik AutoID - cz. 2

EPC/RFID - jedna z najszybciej rozwijających się technik AutoID - cz. 1

Obszary zastosowań technologii EPC
Branża lotnicza. Znaczniki RFID z umieszczonymi na nich numerami EPC doskonale nadają się do śledzenia bagażu na lotniskach. Wspomagają one proces sortowania oraz prześwietlania redukując czas potrzebny na odprawę i transport bagażu nawet o 66%. Dodatkowo, znaczniki RFID wspomagają automatyczne gromadzenie historii zarówno na samym znaczniku jak i w systemie komputerowym lotniska, co w dużym stopniu ułatwia odnalezienie zagubionej torby. Karty z wbudowanymi znacznikami RFID mogą być również wykorzystane do automatycznej odprawy często podróżujących pasażerów.

Służba zdrowia. Znaczniki RFID mogą bardzo ułatwić lokalizację oraz zarządzanie sprzętem w szpitalach i innych placówkach zdrowia. Odpowiednio zaprojektowane systemy w czasie rzeczywistym określają pozycję danego urządzenia w budynku, co zmniejsza czas potrzebny na jego odnalezienie oraz minimalizuje ryzyko kradzieży. W jednym ze szpitali w USA wdrożenie takiego systemu dało oszczędności w wysokości 400 000 USD rocznie.
Handel. Znakowanie towarów za pomocą numerów EPC, w szczególności w połączeniu z technologią RFID, przynosi wiele korzyści w branży handlowej. Już na poziomie magazynów znaczniki RFID mogą posłużyć do weryfikacji poprawności wysyłanego zamówienia, a po stronie klienta do sprawdzenia kompletności przyjmowanych towarów oraz weryfikacji ich oryginalności. Podobnie jak w magazynie, system RFID w połączeniu z EPC ułatwia przeprowadzenie inwentaryzacji towarów znajdujących się na półkach sklepowych, co pozwala na dokładniejszą kontrolę stanów magazynowych, a tym samym prowadzi do oszczędności. W niektórych zastosowaniach, na przykład w branży odzieżowej, znaczniki RFID pozwalają na zaimplementowanie systemu nie tylko ułatwiającego, ale i zwiększającego przyjemność zakupów. Cel ten można osiągnąć na przykład poprzez instalację inteligentnych luster lub wdrożenie funkcji inteligentnego stylisty.
Logistyka i magazynowanie. Umieszczanie znaczników RFID z nadanymi im numerami EPC na pojedynczych produktach wprowadza nowe możliwości, których nie oferują standardowe kody kreskowe. Dzięki zastosowaniu technologii radiowej możliwa jest automatyczna rejestracja przepływu towarów od producenta poprzez pośredników aż do odbiorcy końcowego. Gromadzona historia odczytów stanowi doskonałe źródło wiedzy dla analiz biznesowych oraz pozwala na szybkie i dokładne wycofanie wybranych partii towarów, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Umieszczenie znaczników RFID na towarach ułatwia nie tylko kontrolę ich przepływu pomiędzy magazynami ale również w ich wnętrzu. Umieszczenie w pomieszczeniach odpowiednio umiejscowionych czytników RFID lub zastosowanie tak zwanych inteligentnych półek pozwala na szybkie i dokładne przeprowadzanie inwentaryzacji stanów magazynowych, śledzenie przepływu towarów w ramach jednego obiektu oraz lokalizację położenia wybranych towarów.

Korzyści z zastosowania technologii EPC
1. indywidualna identyfikacja towarów,
2. natychmiastowa identyfikacja zawartości opakowań i ładunków,
3. możliwość śledzenia przepływu towarów on-line.

Zastosowanie technologii EPC/RFID w firmie Dinet
Analiza ROI (zwrot z zainwestowanego kapitału, ang. Return on Investment) wykazała, że inwestycja z zastosowaniem technologii EPC/RFID "zarobiła na siebie" zaledwie w ciągu 3 miesięcy.
Koreańska korporacja LG działająca na rynkach ogólnoświatowych wybrała firmę Dinet jako swojego operatora usług logistycznych w Peru. O podjęciu tej decyzji zadecydowały dwa czynniki: czołowa pozycja przedsiębiorstwa Dinet na rynku usług logistycznych w Peru oraz fakt, że prowadzi swoją działalność w obrębie metropolii Lima. Dystrybucja produktów LG jest aktualnie jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez Dinet. Firma zapewnia kompleksowe usługi magazynowe dla produktów LG. Chociaż działania prowadzone są w dużej mierze ręcznie, wskaźniki KPI (Kluczowe Wskaźniki Efektywności, ang. Key Performance Indicators) dla projektu LG należą do najlepszych spośród wszystkich klientów Dinet.
Pomimo uzyskiwania dobrych wyników, Dinet jest zainteresowany wdrażaniem nowoczesnych technologii. W firmie stale wprowadzane są najlepsze praktyki globalne. Poszukuje się także sposobów podniesienia poziomu usług dzięki doskonaleniu przejrzystości łańcucha dostaw oraz usprawnianiu identyfikowalności.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2012.

Ostatnio zmieniany w piątek, 16 listopad 2012 12:34
Zaloguj się by skomentować