Zaloguj się

WIEDZA: wieści z GS1

Dane sprzedają produkt

W nowoczesnej obsłudze łańcucha dostaw towarem jest dziś nie tylko sam przedmiot sprzedaży, ale również i odpowiednie dane. Można zatem powiedzieć, że fizyczny produkt jest niekompletny, jeśli sprzedaje się go bez właściwego opisu. W związku z tym powiązanie tych dwóch elementów ma wpływ na sprawne prowadzenie sprzedaży we wszystkich obecnie wykorzystywanych kanałach.