Zaloguj się

Ubezpieczenie OCP czy cargo?

Polecamy! Ubezpieczenie OCP czy cargo?

Pewna firma otrzymała propozycję transportu maszyn wartych 4 miliony Euro na trasie z Francji do Polski. Wartość maszyn przekracza wysokość ubezpieczenia firmy, a także ubezpieczenia większości przewoźników. Firma planuje zrobić ofertowanie, ale chce mieć pełne zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianego zdarzenia. Jakie ubezpieczenie będzie potrzebne w takim przypadku – odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) czy ubezpieczenie cargo?

Odpowiedź eksperta: Zakres ochrony od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) jest ograniczony do winy przewoźnika i nie obejmuje chociażby szkód spowodowanych siłą wyższą czy też szkód będących wynikiem właściwości towaru. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia, bądź utraty towaru z winy przewoźnika, może skorzystać z polisy.
Ubezpieczenie cargo w transporcie zabezpiecza interes właściciela towaru w sytuacjach, gdy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Mowa tu chociażby o działaniu siły wyższej, która może wyrządzić poważne straty w mieniu. Dlatego warto by firma posiadała oba ubezpieczenia obejmujące wartość towaru.

Pojawia się tu jednak szereg problemów. Po pierwsze to, że przy takiej wielkiej wartości będzie zupełnie inny standard ochrony przesyłki oczekiwany od przewoźnika, co oznacza, że dużo więcej zdarzeń może zostać zakwalifikowanych jako rażące niedbalstwo. Po drugie przy takiej wartości jest bardzo mała szansa na znalezienie polisy OCP i to z włączonym rażącym niedbalstwem.

W praktyce stosuje się dwa rozwiązania:

- zwiększenie sumy gwarancyjnej na transport jednostkowy w ramach aktualnej umowy OCP,
- cargo jednostkowe, gdzie przewoźnik byłby ubezpieczającym. Wówczas regres ubezpieczycielowi nie przysługuje do przewoźnika jako ubezpieczającego.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Jeżeli firma nie będzie sama wykonywać tego przewozu, to zamiast umowy przewozu warto zawrzeć umowę spedycji, gdzie spedytor odpowiada za właściwy wybór przewoźnika, a nie za szkody powstałe w transporcie. Wówczas jednak firma musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności spedytora (OCS) oraz podpisaną umowę spedycji, a nie przewozu. W ramach umowy firma powinna zobowiązać się do organizacji przewozu, w tym do dokonania ubezpieczenia przesyłki oraz zawarcia umowy przewozu na rzecz klienta. Wynagrodzenie wówczas powinno obejmować składki na ubezpieczenie.

 

Podstawa prawna:

Stan prawny publikacji (data): 2017-09-17

 

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 27 sierpień 2018 14:16
Marta Matuszewska

Radca prawny zajmujący się obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie transportu, spedycji, logistyki w całym łańcuchu dostaw. Posiada doświadczenie w obsłudze przewoźników oraz podmiotów zajmujących się logistyką i spedycją. Doradza także przedsiębiorcom korzystającym z usług przewoźników i innych podmiotów z branży.


Ekspert, z-ca redaktora naczelnego i Project Manager portalu www.PrawoiLogistyka.pl. Wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Wieloletni pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania. Szkoleniowiec, który biegle posługuje się językiem angielskim. Jako zwolennik nowoczesnych rozwiązań, współtwórca projektu iRadcowie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Prywatnie miłośnik podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować