Zaloguj się

Termin przedawnienia kosztów windykacji oraz rodzaje odsetek

Polecamy! Termin przedawnienia kosztów windykacji oraz rodzaje odsetek

Zleceniodawca otrzymał notę na równowartość 40 euro za opóźnienie w transakcjach handlowych. Tymczasem faktura została opłacona na czas, zgodnie z terminem otrzymania (jeszcze w zeszłym roku), stąd zamierza ją zignorować. Jaki jest okres przedawnienia w przypadku takiej wierzytelności? Czy mimo postanowień zlecenia, które przewoźnik podpisuje (termin 60 dniowy), nadal możemy otrzymać notę z tytułu 30 dni? Kiedy można wystawiać notę na koszty windykacji?

Odpowiedź eksperta: Zgodnie z treścią przesłanego zlecenia termin płatności jest liczony od momentu otrzymania dokumentów. Do ustalenia czy faktura została zapłacona w terminie, niezbędny jest więc numer przesyłki by ustalić na stronie Poczty Polskiej kiedy doszło do doręczenia przesyłki.


Następnie warto odpisać drugiej stronie i wyjaśnić dlaczego nota jest niezasadna, bo nie ma sensu spotykać się w sądzie, jeżeli faktura została zapłacona w terminie. Natomiast sąd od profesjonalisty może wymagać aktywności, więc w mojej ocenie lepiej jest odrzucić notę i ją odesłać wraz z pismem niż ją przemilczeć.

Odpowiadając na pytania:
1. Zarówno koszty windykacji (równowartość 40 euro) jak i odsetki, jeżeli roszczenie główne się nie przedawniło, bo zostało np. zapłacone, przedawniają się w terminie 3 lat od dnia kiedy odsetki stały się wymagalne, czyli od dnia następnego po upływie terminu zapłaty faktury; są to roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2. Zgodnie z art. 5 ustawy o terminach w transakcjach handlowych, jeżeli strony transakcji handlowej przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Oznacza to, że po upływie 30 dni od dnia doręczenia faktury, można naliczać odsetki ustawowe (5%), ale jeżeli termin w zleceniu jest dłuższy niż 30 dni, to po jego upływie nie można jeszcze naliczać kosztów windykacji (równowartość 40 euro);

3. Jeżeli upłynie choćby 1 dzień od terminu wskazanego w zleceniu drugiej stronie należą się koszty windykacji oraz odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, które są wyższe od odsetek ustawowych, bo wynoszą 9,5%; jeżeli druga strona wystąpi z pozwem to będzie to jej zasądzone.

Sugeruję baczną kontrolę terminów, tak aby nie doszło do choćby jednego dnia opóźnienia. Jeśli zleceniodawca chce uniknąć ryzyka zasądzenia jakichkolwiek odsetek, to trzeba byłoby skrócić termin płatności do 30 dni.


Podstawa prawna:

Stan prawny publikacji (data): 2018-12-03

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 03 grudzień 2018 15:42
Marta Matuszewska

Radca prawny zajmujący się obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie transportu, spedycji, logistyki w całym łańcuchu dostaw. Posiada doświadczenie w obsłudze przewoźników oraz podmiotów zajmujących się logistyką i spedycją. Doradza także przedsiębiorcom korzystającym z usług przewoźników i innych podmiotów z branży.


Ekspert, z-ca redaktora naczelnego i Project Manager portalu www.PrawoiLogistyka.pl. Wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Wieloletni pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania. Szkoleniowiec, który biegle posługuje się językiem angielskim. Jako zwolennik nowoczesnych rozwiązań, współtwórca projektu iRadcowie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Prywatnie miłośnik podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować