Zaloguj się

EKSPERT RADZI

Rosną bariery prawne w UE. Polscy przewoźnicy mają problem

Czy delegowanie pracowników za granicę jest opłacalne? - tak brzmiał temat dyskusji, która odbyła się w Warszawie. W spotkaniu eksperckim, podczas którego omówiono aktualną sytuację polskiej branży transportowej, oprócz przedstawicieli Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców, uczestniczyli przedstawiciele ambasad: Austrii, Francji, Niemiec, Szwecji, a także Królestwa Belgii.

Wolne niedziele w logistyce

Jeśli obywatelski projekt ustawy dotyczącej wolnych niedziel w handlu zostanie przyjęty i wejdzie w życie, z pewnością wpłynie on także na dostawców. Jakie wyzwanie dla logistyki niesie ze sobą ograniczenie handlu w niedziele?

Problematyka prawna transportu zwierząt

Intensywny wzrost międzynarodowej wymiany towarów mający miejsce na poczatku XX w. spowodował konieczność wykorzystania środków transportu, wpływając w ten sposób na rozwój różnych form i technologii przewozów miedzygałęziowych.

Uwaga, reklamacja!

Kwestie niewykonania lub nienależytego wykonania umów przewozu stanowią ważkie zagadnienia na gruncie obowiązującego prawa przewozowego. Mając na względzie powszechność i masowość zawieranych umów przewozu w warunkach życia codziennego, Ustawodawca swoiście uregulował przedsądowe obowiązki podmiotów, zamierzających dochodzić swych praw z tytułu umów przewozu.

Strony internetowe