Zaloguj się

procent sezonowy

seasonal percentage

Procent dotyczący okresu, wskazujący na to, która część planu rocznego została zrealizowana w danym okresie (np. w odniesieniu do sprzedaży i dostaw).
Zobacz też: