Zaloguj się

CIM

Computer Integrated Manufacturing

Zob. komputerowo zintegrowane wytwarzanie. Zob. wytwarzanie zintegrowane przy pomocy komputera
Zobacz też: