Zaloguj się

produkcja liniowa

line production

Organizacja produkcji, przy której:
- maszyny i inneśrodki produkcji ustawione są w takiej kolejności, w jakiej są używane;
- wyroby przechodzą przez kolejne stanowiska i fazy wytwarzania bez przerw.
Produkcja liniowa możliwa jest jedynie przy spełnieniu następujących warunków: sekwencja operacji wykonywanych na poszczególnych wyrobach musi być identyczna lub bardzo podobna, a czasy jednostkowe poszczególnych operacji muszą być zbliżone. Drugi warunek może być spełniony nie tylko poprzez odpowiednie zaprojektowanie technologii, lecz również przez równoważenie linii. Inna nazwa: liniowa struktura produkcyjna. Zob. układ liniowy, równoważenie linii.