Zaloguj się

produkcja sezonowa

seasonal production

Produkcja, która ze względów technicznych lub ekonomicznych jest związana z określonym okresem. Zob. poziom produkcji.