Zaloguj się

produktywność pracy

labour productivity

Zob. produktywność siły roboczej.