Zaloguj się

produktywność siły roboczej

labour productivity

Iloraz liczby dóbr wyprodukowanych w danym okresie i ilości pracy niezbędnej do wyprodukowania tych dóbr w tym okresie. Inna nazwa: produktywność pracy.
Zobacz też: