Zaloguj się

przydział

allotment

Część pojemności transportowej dostępna dla danego podmiotu, np. przewoźnika lub agenta, do celów konkretnego przewozu.