Zaloguj się

przygotowanie produkcji

production preparation

1. Wszelkie działania związane z uzyskiwaniem gotowości do wykonywania produkcji przed jej właściwym rozpoczęciem, takie jak:
- zgromadzenie odpowiednich materiałów i narzędzi;
- przydział zadań dla poszczególnych jednostek produkcyjnych;
- opracowanie lub aktualizacja struktury wyrobu i technologii jego wykonania;
- przygotowanie lub uzupełnienie koniecznej dokumentacji.
2. Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przygotowanie produkcji.