Zaloguj się

przyjęcie wewnętrzne

internal receipt

Przyjęcie towarów przez klienta wewnętrznego od wewnętrznego dostawcy.