Zaloguj się

cyfra kontrolna

data check character/digit

Cyfra obliczana z innych cyfr ciągu elementów, stosowana do sprawdzenia, czy dane zostały poprawnie odtworzone. Zob. znak kontrolny.