Zaloguj się

rampa

ramp

Miejsce mające postać pomostu, sztucznie ukształtowane, w którym dokonuje się przeładunku poprzez wyrównanie poziomu nawierzchni lub podłogi budowli i podłogi skrzyni ładunkowej środka transportu zewnętrznego. Ze względu na obsługiwane rodzaje drogowych środków transportu zewnętrznego wyróżnia się rampy kolejowe i samochodowe.