Zaloguj się

relacje z dostawcami

supplier relationship, vendor relationship

Formy stosunków między dostawcą a odbiorcą, począwszyod tradycyjnie rozumianej jednorazowej transakcji handlowej, a skończywszy na ich pełnej współpracy w wielu obszarach, np. przy technicznym rozwoju przedmiotu dostawy. We współczesnej logistyce poza wymiarem handlowym i technicznym relacji z dostawcami bierze się pod uwagę także inne wymiary, takie jak społeczny czy kulturowy. Rozwiązania, w których uczestniczy wielu dostawców i wielu odbiorców przybierają formę łańcuchów lub sieci. Zob. relacje z dostawcami w systemie "dokładnie na czas", łańcuch dostaw, struktura łańcucha dostaw.