Zaloguj się

różnica w zapasach

stock difference

Różnica między faktycznym a wyliczonym i/lub zarejestrowanym zapasem.