Zaloguj się

analiza zapasów

stock analysis

Weryfikacja stanu zapasów i ich rozmieszczenia dla wychwycenia różnic między stanem planowanym a rzeczywistym i opracowanie metod ich usunięcia.