Zaloguj się

rurociąg

pipeline

1. Przewód rurowy wraz z armaturą, w którym na znaczneodległości przesyłane są produkty ciekłe lub gazowe.
2. Ścieżka między kolejnymi lokalizacjami zapasów i/lub procesami fizycznymi i/lub punktami kontrolnymi w przepływie strumienia dóbr.
3. Idealna struktura przepływu strumienia dóbr w danym segmencie wyrób-rynek
w logistyce zintegrowanej. Cechuje się tym, że przepływ jest ciągłym procesem integrującym działania różnych jednostek organizacyjnych na drodze od dostawcy materiałów przez producenta, dystrybutora aż do konsumenta.
Punktem początkowym rurociągu w zależności od lokalizacji punktu rozdziału jest albo magazyn (DP-1, DP-2) albo bezpośrednio producent (DP-3 do DP-5).