Zaloguj się

sieć

network

1. Zbiór połączonych ze sobą i wzajemnie uwarunkowanychdziałań z określonym punktem początkowym i końcowym.
2. Graficzna prezentacja wzajemnych zależności pomiędzy elementami określonego procesu. Czynności (operacje) przedstawione są za pomocą strzałek, terminy ich rozpoczęcia i zakończenia powiązane są określonymi zależnościami matematycznymi. Wyznaczony jest punkt początkowy i końcowy procesu.
3. Struktura kanałów, którymi następuje przepływ towarów od producenta do centrów dystrybucji i ostatecznych odbiorców.