Zaloguj się

skrzynia

case

Opakowanie z poszyciem najczęściej z tarcicy lub materiałów drewnopochodnych, na ogół w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, przeznaczone do przechowywania i transportu produktów o masie powyżej 150 kg.