Zaloguj się

standardy EPCglobal

EPCglobal Standards

Specyfikacje dla interfejsu oprogramowania i sprzętu, poprzez które współdziałają elemen­ty struktury EPCglobal. Standardy EPCglobal są wdrażane wspólnie z podstawowymi usługami EPCglobal i systemami rozwijanymi przez firmy będące Użytkownikami Końco­wymi i ich Partnerami Rozwiązań.