Zaloguj się

starzenie się zapasów

stock expiry

Powstawanie nieodwracalnych zmian właściwości fizykochemicznych w czasie magazynowania prowadzących do zmiany jakości zapasów.